KONTRAPUNKT

Arapski feminizam

Video / Vesti
Posted by kontrapunkt Mar 08, 2011 - 03:02 PM

Riz Khan: Arapski feminizam [1]
x [2]
U svetlu tekućih pobuna širom arapskog sveta, postavlja se pitanje izazova sa kojima se žene suočavaju na početku nove političke epohe.

Koju su ulogu imale arapske žene u narodnim ustancima širom Bliskog istoka i koji udeo će stvarno imati u političkoj budućnosti svojih zemalja?

Zapadna javnost često svodi žene Bliskog istoka na stereotip pasivnih, nemih, politčki apatičnh i verski ugnjetenih. Prizori koji do nas dopiru iz čitavog Bliskog istoka posredovani su kompleksnim predubeđenjima. Međutim, bliskoistočne žene, daleko od toga da predstavljaju homogenu masu apsolutno potčinjenih objekata, zapravo su subjekti tekućih borbi, aktivne u sindikatima, grass roots aktivizmu i drugim politčkim organizacijama tokom dugogodišnje borbe za pravednije društvo.

O svemu tome Riz Khan razgovara sa Rabab al-Mahdi, proferoskom političkih nauka na Američkom univerzitetu u Kairu; Frances Hasso, profesorkom ženskih studija na univerzitetu Duke; i Nadje al-Ali, socijalnom antropološkinjom na Londonskom univerzitetu.


U svetlu tekućih pobuna širom arapskog sveta, postavlja se pitanje izazova sa kojima se žene suočavaju na početku nove političke epohe.

Koju su ulogu imale arapske žene u narodnim ustancima širom Bliskog istoka i koji udeo će stvarno imati u političkoj budućnosti svojih zemalja?

Zapadna javnost često svodi žene Bliskog istoka na stereotip pasivnih, nemih, politčki apatičnh i verski ugnjetenih. Prizori koji do nas dopiru iz čitavog Bliskog istoka posredovani su kompleksnim predubeđenjima. Međutim, bliskoistočne žene, daleko od toga da predstavljaju homogenu masu apsolutno potčinjenih objekata, zapravo su subjekti tekućih borbi, aktivne u sindikatima, grass roots aktivizmu i drugim politčkim organizacijama tokom dugogodišnje borbe za pravednije društvo.

O svemu tome Riz Khan razgovara sa Rabab al-Mahdi, proferoskom političkih nauka na Američkom univerzitetu u Kairu; Frances Hasso, profesorkom ženskih studija na univerzitetu Duke; i Nadje al-Ali, socijalnom antropološkinjom na Londonskom univerzitetu.This story comes from KONTRAPUNKT
  http://old.kontra-punkt.info/

The URL for this story is:
  http://old.kontra-punkt.info/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=57589

Links in this article
  [1] http://old.kontra-punkt.info/#
  [2] http://old.kontra-punkt.info/#