KONTRAPUNKT

U Egiptu, kao i drugde, anarhija je red

Bilbord / Argumenti
Posted by kontrapunkt Feb 16, 2011 - 09:02 PM

Piše: Kevin Carson
Center for a Stateless Society

Anarhija je red

U novinskim komentarima na nedavna dešavanja u Egiptu, često je izražavana zabrinutost da bi Egipat mogao da zapadne u "anarhiju". "Anarhija", u konvencionalnoj žurnalističkoj upotrebi, znači haos, nered i krvoproliće - hobsovski rat svih protiv sviju - do kog dolazi onda kada se ukloni stabilišuća ruka vlade. "Anarhija" je plan gomile klinaca u crnom sa majicana na kojima je ispisano zaokruženo A, koji razbijaju izloge i spaljuju stvari.Ali "anarhija", kako taj pojam shvataju anarhisti i anarhistkinje, je oblik društva u kom je država zamenjena dobrovoljnim udruženjma putem kojih ljudi upravljaju svim poslovima. Paul Goodman je smatrao da je nemoguće, nasiljem, nametnuti društvu anarhistički poredak, ili ostvariti slobodno društvo smenom starog poretka novim. Naprotiv, slobodno društvo je rezultat "širenja sfera slobodnog delanja sve dok one ne čine većinu društvenog života". Ili da citiram Gustava Landauera: "Država je stanje, određeni odnos između ljudskih bića, način ponašanja; uništavamo je tako što ugovaramo drugačije odnose, ponašajući se drugačije jedni prema drugima... Mi smo Država i mi ćemo nastaviti da budemo Država sve dok ne stvorimo institucije koje formiraju pravu zajednicu."

I videli smo, u tom smislu, puno anarhije u Egiptu tokom proteklih dana. Narod Egipta je načinio krupan korak ka širenju sfera slobodnog delanja, ugovaranjem nove vrste odnosa među ljudima, i stvaranjem institucionalnih osnova za pravu zajednicu.

Uprkos pokušajima policijske države da promoviše verska neslaganja i da razjedini opoziciju, koptski hrišćani su čuvali muslimane tokom njihovih dnevnih molitvi. Muslimani, takođe, su čuvali obod Trga oslobođenja tokom koptske službe božije.

Otpor je organizovao patrole za zaštitu lokala i muzeja od krađe, i za nadgledanje susedstava iz kojih su se povukle snage bezbednosti. U međuvremenu, kako se ispostavilo, većina nasilnih dela i krađa su bili "false flag" operacije, koje su sprovele snage bezbednosti prerušene u demonstrante. Dakle državni funkcioneri su bili pravi izvori nasilja i nereda; red i poredak su iznikli iz anarhije - to jest, iz dobrovoljnog udruženja.

Privremeni lider, potpredsednik Omar Sujelman - u kog su toliko nade polagale neokonzervativne pristalice "stabilnosti" i "reda" - je mučitelj i saradnik CIA-a u programu "vanredne predaje". Nikada ne zaboravite: za svaki sumnjivi primer navodnog "anarhiste bombaša", poput onih na Hejmarketu, postoji milion bombi bačenih od strane vlada. Za svaku nevinu osobu koju je povredio navodni anarhista iz mase koja pravi nerede, postoji hiljadu ljudi koji su mučeni ili ubijeni u nekoj policijskoj tamnici, ili deset hiljada onih koji su masakrirali odredi smrti. Za svaki izlog koji demonstranti razbiju, postoje neizrečene hiljade seljaka kojima je oteta zemlja od strane feudalnih elita.

Narod Egipta je uspeo da zbaci jednog tiranina. Sada su pod vojnom diktaturom koja će se možda, a možda i neće, latiti smanjivanja nivoa tiranije. Ali ako Egipatski narod pronađe novog šefa koji će ih podlednako tlačiti kao i prethodni, kao što reče Roderick Long predsednik instituta Molianri, znaće kako da ga se reše.

Ako ima ikakve realne nade u budućnost, na dugi rok, to je anarhija koju ljudi budu izgradili na ulicama sami za sebe. Ima jedna stara fraza koja je popularna među Voblijima (Wobblies), iliti Industrijskim radnicima sveta: "Graditi strukture novog društva unutar ljuske starog". Egipatski narod je napravio dobar iskorak upravo u tom pravcu. Neka seme anarhije koje je posađeno tokom nedavnog ustanka nastavi da klija i raste.

Izvor: Infoshop.org
Prevod: KONTRAPUNKTThis story comes from KONTRAPUNKT
  http://old.kontra-punkt.info/

The URL for this story is:
  http://old.kontra-punkt.info/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=57542