KONTRAPUNKT

Delimični prevod akcionog plana egipatskih aktivista

Vesti sa fronta / Protest & Survive
Posted by kontrapunkt Jan 30, 2011 - 01:28 AM

Protesti protiv Mubarakovog režima koji su u petak održani širom Egipta oduševili su svet svojom spontanošću, masovnošću, jedinstvom, neustrašivošću, odsustvom lidera i, uprkos žestokim sukobima sa "miloševićevskom" policijom delegitimisanog egipatskog diktatora, suštinski nenasilnim karakterom otpora.
Svakako, spontanost ne isključuje organizovanje, kao što ni odsustvo lidera ne znači obezglavljenost i odsustvo vizije. Baš zato, pre početka "rata protiv Mubarakovog režima", kako mnogi u Egiptu - sudeći po onome što se može pročitati na twitteru - nazivaju ovu borbu, među egipatskim aktivistima i aktivistkinjama kružio je letak sa uputstvima za organizovanje masovnih demonstracija i praktičnim savetima za uspešan i što bezbedniji otpor snagama represije.

U produžetku se nalazi odlomak iz tog pamfleta (stranice 1, 2, 3, 4, 10, 12, 13, 22 i 26). Razlog za taj uži izbor leži u ograničenim resursima prevodioca - ako je verovati onome što kaže Alexis Madrigal, viši urednik sajta www.theatlantic.com [1] - odnosno, prevedene su samo one stranice opštijeg sadržaja, dok su izostavjene one sa taktičkim pojedinostima koje se drže uobičajenih saveta i opštih političkih stavova. U želji da pronađe ravnotežu između istorijske prirode dokumenta i bezbednosti učesnika/ca egipatskog ustanka, Altantic je objavio uporedni arapsko-engleski prikaz stranica letka. Prevod sa engleskog na "naški", for your reading and viewing pleasure, obavio je Sabo Tabi.

Akcioni plan egipatskih aktivista [2]
Akcioni plan egipatskih aktivista [3]

Akcioni plan egipatskih aktivista [4]

Akcioni plan egipatskih aktivista [5]

Akcioni plan egipatskih aktivista [6]

Akcioni plan egipatskih aktivista [7]

Akcioni plan egipatskih aktivista [8]

Akcioni plan egipatskih aktivista [9]


Akcioni plan egipatskih aktivista [10]

Izvor: The Atlantic [11]This story comes from KONTRAPUNKT
  http://old.kontra-punkt.info/

The URL for this story is:
  http://old.kontra-punkt.info/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=57495

Links in this article
  [1] http://www.theatlantic.com
  [2] http://old.kontra-punkt.info//images/slike/egipatski_pamflet_001.jpg
  [3] http://old.kontra-punkt.info//images/slike/egipatski_pamflet_002.jpg
  [4] http://old.kontra-punkt.info//images/slike/egipatski_pamflet_003.jpg
  [5] http://old.kontra-punkt.info//images/slike/egipatski_pamflet_004.jpg
  [6] http://old.kontra-punkt.info//images/slike/egipatski_pamflet_005.jpg
  [7] http://old.kontra-punkt.info//images/slike/egipatski_pamflet_006.jpg
  [8] http://old.kontra-punkt.info//images/slike/egipatski_pamflet_007.jpg
  [9] http://old.kontra-punkt.info//images/slike/egipatski_pamflet_008.jpg
  [10] http://old.kontra-punkt.info//images/slike/egipatski_pamflet_009.jpg
  [11] http://www.theatlantic.com/international/archive/2011/01/egyptian-activists-action-plan-translated/70388/