KONTRAPUNKT

Hollywood i ratna mašinerija

Video / Vesti
Posted by kontrapunkt Jan 25, 2011 - 11:06 AM

Hollywood i ratna mašinerija [1]
x [2]
Hollywood i ratna mašinerija: osvrt na uticaj Pentagona na filmsku industriju. Na koji način Hollywood beleži ratove, da li samo imitira život, ili je zapravo mračna sila koja koristi umetnost da bi uticala na život i smrt - i na njihovu percepciju?


Hollywood i ratna mašinerija: osvrt na uticaj Pentagona na filmsku industriju. Na koji način Hollywood beleži ratove, da li samo imitira život, ili je zapravo mračna sila koja koristi umetnost da bi uticala na život i smrt - i na njihovu percepciju?

This story comes from KONTRAPUNKT
  http://old.kontra-punkt.info/

The URL for this story is:
  http://old.kontra-punkt.info/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=57487

Links in this article
  [1] http://old.kontra-punkt.info/#
  [2] http://old.kontra-punkt.info/#