KONTRAPUNKT

Crude Awakening Direct Action

Video / Aktivizam
Posted by admin Dec 03, 2010 - 12:00 PM

Crude Awakening [1]U nedelju 16. oktobra, u sklopu globalne nedelje akcija povodom klimatskih promena, britanski aktivisti su izvršili direktnu akciju protiv naftne industrije zbog njenog doprinosa pogoršanju klimatskih promena, kao i zbog razornog uticaja koji vrši na lokalne zajednice i životnu sredinu širom sveta. Tri aktivistička bloka, krenuvši sa različitih lokacija, činili su jedinstvenu masovnu akciju pod nazivom "Kad nepravda postane zakon, otpor postaje dužnost."

Više informacija na:
global.climate-justice-action [2]
intercontinentalcry.org [3]
crudeawakening.org.uk/ [4]


U nedelju 16. oktobra, u sklopu globalne nedelje akcija povodom klimatskih promena, britanski aktivisti su izvršili direktnu akciju protiv naftne industrije zbog njenog doprinosa pogoršanju klimatskih promena, kao i zbog razornog uticaja koji vrši na lokalne zajednice i životnu sredinu širom sveta. Tri aktivistička bloka, krenuvši sa različitih lokacija, činili su jedinstvenu masovnu akciju pod nazivom "Kad nepravda postane zakon, otpor postaje dužnost."

Više informacija na:

    1. http://global.climate-justice-action.... [5]
    2. http://intercontinentalcry.org/global... [6]
    3. http://www.crudeawakening.org.uk/ [7]


This story comes from KONTRAPUNKT
  http://old.kontra-punkt.info/

The URL for this story is:
  http://old.kontra-punkt.info/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=57354

Links in this article
  [1] http://old.kontra-punkt.info/video/player.swf
  [2] http://global.climate-justice-action.org/
  [3] http://intercontinentalcry.org/global-minga-in-defense-of-mother-earth-october-12-2010/
  [4] http://www.crudeawakening.org.uk/
  [5] http://global.climate-justice-action.org/
  [6] http://intercontinentalcry.org/global-minga-in-defense-of-mother-earth-october-12-2010/
  [7] http://www.crudeawakening.org.uk/