KONTRAPUNKT

Antifa u akciji: Sastanak na Romskom trgu, šetnja Kvirskom ulicom

Vesti sa fronta / Protest & Survive
Posted by KJG Okt 25, 2009 - 12:02 PM

Mi, antifašisti i antifašistkinje u akciji pozivamo sve koji/e se osećaju kao antifašisti/kinje da nam se pridruže na protestu 9. novembra - na Dan borbe protiv fašizma, rasizma, antisemitizma i ksenofobije i godišnjicu Kristalne noći, kada ćemo izaći na ulice da iskažemo svoj bunt protiv fašističkog nasilja i nepravde koji su postali naša svakodnevica.

 Photo: Dragan Kujundžić

Akcijom u nedelju 25. oktobra upoznajemo građanke i građane sa trasom planiranog protestnog marša time što za tu priliku menjamo imena ulica kojima će marš prolaziti. Želimo da povodom obeležavanja važne godišnjice istaknemo sa jedne strane univerzalne vrednosti za koje se svim snagama zalažemo, a sa druge da ukažemo na najranjivije grupe naših sugrađana kojima je preko potrebna solidarnost celokupnog društva..

9. novembra se okupljamo na Trgu generalnog štajka (Trg Nikole Pašića), a kretaćemo se Bulevarom antifašizma (Terazijama), Izbegličkom ulicom (Kolarčeva ulica), Trgom ženskog oslobođenja (Trg republike), Kvirskom ulicom (Vasina), Romskim trgom (Studentski trg) - do Platoa solidarnosti (Akademskog platoa).

Ovom simboličnom akcijom skrećemo pažnju na zapravo veoma ozbiljan i poguban političko-kulturološki fenomen istorijskog revizionizma - prekrajanja i krivotvorenja prošlosti, koji se na najvulgarniji način preslikao na mapu Beograda.

Tako su u protekle dve decenije u Beogradu izmenjeni nazivi nekoliko desetina ulica koji asociraju na borbu protiv fašizma i borbu za društvenu jednakost. Najveći broj preimenovanih ulica komemoriše uspomenu na partizanske borce pale u borbi protiv nemačkog okupatora i kolaboracionista, tokom Drugog svetskog rata, koji je na našem podneblju odneo preko milion života.

Neshvatljivo je da nekome smeta uspomena na narodne heroje Žarka Zrenjanina, Filipa Kljajića, Ognjena Pricu, Boška Vrebalova, Sonju Marinković, Dragicu Pravicu, Dušana Dugalića, Mladena Stojanovića, Simu Miloševića, Marka Oreškovića, Svetu Popovića, Vasilja Gaćešu...koji su pali u borbi protiv fašizma, neki od njih usled brutalnog mučenja u fašističkim zatvorima. Uklanjanjem naziva ulica kojima je obeležavana uspomena na antifašističku i oslobodilačku borbu, kao da je sugerisana obaveza iznuđenog zaborava i nametnutog stida.

Navešćemo samo dva primera cinizma onih koji negiraju naše antifašističko nasleđe: na Senjaku je do pre nekoliko godina jedna ulica nosila ime po Milanu Iliću Čiči, solunskom borcu, nosiocu Albanske spomenice, predratnom borcu za demokratizaciju društva i radnička prava, koji je poginuo 1942. kao borac Prve proleterske brigade u borbi s Nemcima. Danas ova ulica nosi naziv Ulica vile Ravijojle; na Zvezdari je do pre nekoliko godina jedna ulica nosila ime po Franji Ogulincu, španskom borcu i jednom od organizatora antifašističke borbe na Baniji, koji je ličnim primerom pokazao kako se Srbi i Hrvati zajedno mogu boriti protiv fašizma i koji je poginuo 1942. u borbi protiv ustaša. Danas ova ulica nosi naziv Ulica zvezdarskih jelki.

Nemački okupator i kolaboracionistička Specijalna policija odgovorni su i za smrt blizu 20 000 stanovnika Beograda tokom četiri ratne godine. Danas su u našem gradu izbrisani nazivi ulica koje su skoro šezdeset godina nazivane po istaknutim učesnicima pokreta otpora u Beogradu, koji su kao hrabri mladi ljudi pali u borbi za slobodu (na mapi Beograda više nema ulica Zage Malivuk, Miloša Matijevića, Janka Lisjaka, Mirka Tomića, Radmile Rajković...). Primera radi, zatiranje uspomene na Radmilu Rajković (antifašistkinja, učesnica pokreta otpora u Beogradu, uhapšena u trećem mesecu trudnoće, streljana 1944), ne predstavlja uvredu samo za njenu kćerku Danicu, koju je Radmila rodila kao zatočenica logora na Banjici. Ovo je uvreda za sve stanovnike Beograda.

Sraman odnos gradskih vlasti prema našem antifašističkom nasleđu, samo je jedan u nizu neslavnih doprinosa reviziji prošlosti na ovom prostoru - poslednji ovakav skandalozan primer je svakako rehabilitacija premijera Kraljevine Jugoslavije Dragiše Cvetkovića koji je potpisao sramni pakt sa fašističkim silama.

PREDLOZI NOVIH ULICA I TRGOVA: Trg generalnog štrajka - Generalni štrajk je moćno oružje koje radnice i radnici poseduju u borbi za svoja prava i za pravednije društvo. Poslednjih godina smo svedoci kako se u našem bliskom okruženju - u zemljama poput Grčke i Italije, ovim sredstvom radnici/e odlučno suprotstavljaju pokušajima da im se, od strane vlasti i poslodavaca, redukuju teško stečena socijalna prava.

Bulevar antifašizma - Antifašistička borba deo je naše istorije, iako se danas iz raznoraznih dnevno političkih razloga ova borba zanemaruje ili čita u novom ideološkom ključu. Ne smemo dozvoliti da fašistička ideologija, fašističke vrednosti i fašističko nasilje ikada više preovladaju u našem, ili bilo kom drugom društvu.

Izbeglička - Izbeglice nemaju svoju naciju. Oni su cifre na papiru kojima se političari nadmudruju u TV emisijama. Ratovi devedesetih su opet iznova pokazali razmere destrukcije kojoj vodi plemenski nacionalizam i verski fundamentalizam. Danas, kao posledica toga, u Srbiji živi oko 300.000 izbeglica (uključujući interno raseljene).

Trg ženskog oslobođenja - Ravnopravnim učešćem u oslobodilačkoj, antifašističkoj borbi žene su izvojevale bolji svet i za sebe i generacije koje su sledile. Poslednjih dvadeset godina, međutim, njihov položaj je značajno pogoršan - tako su danas žene za isti posao lošije plaćene od muškaraca, diskriminisane su pri zapošljavanju, obavljaju najslabije plaćene poslove, suočavaju se sa starosnom diskriminacijom. Sa druge strane biva im agresivno naturana tradicionalna uloga domaćice i majke.

Kvirska - pojam queer ima mnogobrojna značenja, između ostalog: čudno, nekonvencionalno, strano; međutim najpoznatiji je po tome što je prvobitno bio uvredljiv naziv za homoseksualce. Šira gej, lezbejska, biseksualna, transrodna, transseksualna populacija ga je zatim prihvatila i udahnula mu novo, pozitivno značenje. Ovaj termin je sada povezan sa emancipatorskom politikom i tolerancijom prema različitosti.

Romski trg - Po podacima Zavoda za statistiku Republike Srbije romska populacija je oko 7,5 puta izloženija siromaštvu u odnosu na ostatak stanovništva u Republici Srbiji, stopa nezaposlenosti u romskoj zajednici je četiri puta veća od nacionalnog proseka. Podaci Ministarstva zdravlja pokazuju da čak 75 odsto Roma živi u neadakvatnim uslovima stanovanja. UN navode da između 60% i 80% Roma nema završenu osnovnu školu. Prema Oxfamovom istraživanju Roma i Romkinja od 60 godina je svega 4,19 odsto.Ovo su indikatori velike sistemske, institucionalne i individualne diskriminacije Roma i Romkinja danas u Srbiji.

Plato solidarnosti - Solidarnost je naš odgovor na nacionalizam, na homofobiju, na nasilje, na fašizam, na tajkunsku Srbiju. Solidarnost je naša snaga i naše najjače oružje. Solidarnost je put ka budućnosti kojim želimo da hodamo!

izvor: e-novine [1], antifauakciji.org [2]


This story comes from KONTRAPUNKT
  http://old.kontra-punkt.info/

The URL for this story is:
  http://old.kontra-punkt.info/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=56744

Links in this article
  [1] http://www.e-novine.com/drustvo/31424-Sastanak-Romskom-trgu-etnja-Kvirskom-ulicom.html
  [2] http://antifauakciji.org/