KONTRAPUNKT

Anarhisti se sukobili sa pandurima... i pobjedili!!!

Vesti sa fronta / Protest & Survive
Posted by admin Apr 01, 2009 - 09:02 PM

Veliki dan. Fantastičan! Rekli smo da ćemo se obrušiti na banku - i uradili smo to. Nisu mogli da nas zaustave. Probili smo se kroz policijski kordon i kraljevska banka Škotske bila je uništena. Pobjedili smo! Uradili smo ono što najavili. Fantastičan osjećaj. Sjajan dan!

Procjenjujemo da je bilo oko 8,000 demontranata. Policija je objavila da je samo u ulici Threadneedle bilo oko 4,000, ali dodajte nekoliko hiljada na tu cifru.

Novinari su stvarali užasne probleme. Kada smo željeli da se probijemo kroz policijske linije, gurali su nas nazad. Nastavili su da se guraju između nas i pandura, što je bio veliki problem jer kada su panduri udarali narod, novinari su nas sprečavali da dođemo do povređenih. Njihovo prisustvo je blokiralo probijanje demonstranata kroz pandurske redove. U pogledu brojki na tom mjestu, polovinu su činili demonstranti. a polovinu novinari.

Policija je pendrečila narod. Korišćena je i konjica, ali ne i za napade. Napadali su pendrecima. Diskutabilno je da li su bili manje agresivni zbog prisustva novinara. Mogli su biti agresivniji. Moglo je biti gore. Pitanje je da li ih je prisustvo novinara "smekšalo".

Izvor: http://southwalesanarchists.org/This story comes from KONTRAPUNKT
  http://old.kontra-punkt.info/

The URL for this story is:
  http://old.kontra-punkt.info/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=56454