KONTRAPUNKT

Policija rasterala učesnike/ce protesta solidarnosti sa grčkom bunom

Vesti sa fronta / Protest & Survive
Posted by admin Dec 22, 2008 - 04:54 PM

Nemačka policija je u suobtu zaustavila i rasterala protestni marš solidarnosti sa grčkim drugovima. Demonstracije, koje su takođe bile usmerene protiv države i policijskog terora, u više navrata su prekidane od strane ca 1500 policajaca koji su tom prilikom demonstrante/kinje tukli pendrecima.
Državne snage su najzad uspele sa primenom "taktike kazan" i marš je razbijen.

Takođe u subotu manji protesti solidarnosti sa grčkom bunom održani su u dvanaest gradova širom Nemačke. Na svakom od tih protesta bilo je prisutno između 20 do 50 ljudi.

Bilo je i nekoliko prekopiranih napada na policijske stanice.

Međutim, protesti solidarnosti sa grčkom bunom u Nemačkoj nisu prešli okvire radikalne levice, a čak je i radikalna levica pokazala uzdržanost u organizovanju solidarnih akcija. Jedva da je bilo ikakvih javnih skupova.

Levica u širem smislu još uvek nije shvatila značaj grčkih nemirra u sklopu rastuće velike krize kapitalizma. Ali oni su diskutovali o nacionanim masovnim demonstracijama koje bi trebalo da budu održane pre Uskrsa.

Čak i brojni i snažni natifa pokret nije shvatio važnost komunikacije sa grčkim ustankom. Umesto toga, istoga dana organizovani su protesti u Hamburgu i drugim gradovima, a antifa je organizovala protest od preko 2000 ljudi u Nirmbergu. Konkretan povod je bilo otvaranje radnjice sa nacističkom odećom u tom gradu.

Ipak, javni skup je organizovan u Berlinu, a organizovali su ga grčki/e studenti/kinje prošle srede. Tom prilikom okupilo se oko 600 ljudi iz svih delova levice kao i iz šire javnosti.

Richard Grove

Izvor: UK Indymedia [1]
Prevod: KONTRAPUNKTThis story comes from KONTRAPUNKT
  http://old.kontra-punkt.info/

The URL for this story is:
  http://old.kontra-punkt.info/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=56352

Links in this article
  [1] http://www.indymedia.org.uk/en/2008/12/415911.htmlhttp://www.indymedia.org.uk/en/2008/12/415911.html