KONTRAPUNKT

Zagreb Pride 2008 – "Imaš hrabrosti"

Vesti sa fronta / Reagovanja
Posted by shmrko Jun 29, 2008 - 07:21 PM

Mreža anarho-sindikalista/kinja djeluje u smjeru ostvarivanja nehijerarhijskog, neautoritarnog i direktno-demokratskog društva. U težnji za izgradnjom takvog društva članovi i članice Mreže imaju svijest o tome da podčinjavanje ne postoji samo na ekonomskoj osnovi, već se proteže i na čitav niz hijerarhijski ustrojenih društvenih odnosa koji osim klase uključuju spol, rod, rasu, etnicitet itd., te je svjesna da radikalna društvena promjena nije moguća bez promjene svih odnosa, praksi i diskursa u kojima postoje diskriminacija i podčinjavanje na osnovi bilo koje od spomenutih kategorija.

Stoga Mreža podržava LGBTIQ osobe u njihovoj borbi za jednakošću, slobodom i vidljivošću. Međutim, pritom poziva sve LGBTIQ osobe da se ne zadovoljavaju s mainstream integracionističkim pristupom koji zahtijeva od države donošenje niza zakona zaštite i afirmativnih mjera, čime tek sankcionira njihov položaj 'manjine' unutar postojećeg patrijarhalnog heteronormativnog poretka, ni na koji način ne mijenjajući isti taj heteronormativni poredak i njegovu hijerarhijsku ustrojenost i čineći od LGBTIQ osoba tek posebne slučajeve i iznimke od heteroseksualnog pravila, čiji status treba posebno regulirati s obzirom na heteroseksualnu većinu.

Takav integracionistički pristup ne samo da od LGBTIQ osoba čini posebne 'slučajeve' čiji status treba regulirati donošenjem posebnih zakona i zaštitnih mjera, već ujedno afirmira i jača državni aparat i njegove službe: policiju, sudstvo, socijalne radnike, psihologe, psihijatre, službe koje s položaja nadmoći rješavaju posebnost LGBTIQ zahtjeva i na takav ih način prazne od njihovog subverzivnog potencijala propitivanja heteronormativnosti, uz zadržavanje, konsolidiranje i perpetuiranje postojećih hijerarhijski konstituiranih društvenih odnosa u kojima se LGBTIQ osobe smatraju tek 'otklonom' od heteroseksualne norme.

Mreža anarho-sindikalista/kinja se zato solidarizira s Prideom kao izrazom direktne akcije i otpora prema takvoj državnoj proceduri, te kao zahtjevom za jednakošću, a ne posebnim tretmanom koji doprinosi afirmaciji i multiplikaciji represivnog državnog aparata i njegovih normalizirajućih praksi.

Mreža anarho-sindikalista/kinja se solidarizira s Prideom i kao prilikom u kojoj LGBTIQ osobe mogu reprezentirati sebe na način koji bi bio subverzivan prema načinu na koji ih, uočavajući mogućnost marketabilnosti njihove seksualnosti, stereotipno reprezentira i iskorištava većina postojećih medija i korporacija. To je neraskidivo povezano s kritikom postojećeg kapitalističkog sustava koji u LGBTIQ odnosima i praksama vidi još jednu mogućnost vlastite reprodukcije. Seksualna orijentacija, pod krinkom ''seksualnog oslobođenja'', postaje novo tržište eksploatacije. Mediji ih koriste kao sredstvo koje će značiti povećanje gledanosti i prodaje, iz čega proizlazi i interes održavanja njihovog položaja marginalnim. Sva ironija leži u tome da je mogućnost pružanja posebnih marketinških tretmana, kao i samo posebno tretiranje LGBTIQ osoba – koje je više izraz erotizacije, a ne interpersonalizacije LGBTIQ osoba – ustvari počiva na činjenici njihove getoizacije koja je sama produkt iskorištavanja i marginaliziranja.

Mreža anarho-sindikalista/kinja se solidarizira s Prideom i kao bitnim iskorakom u zajedničkoj borbi za svijet u kojem seksualna orijentacija neće morati biti predmetom posebnih mjera i policijske zaštite i u kojem se nečija sloboda ni na koji način neće dovoditi u pitanje, već će biti nešto što svakom ljudskom biću neotuđivo pripada bez obzira na spol, rod, seksualnu orijentaciju, rasu i etničku pripadnost.

Mreža anarho-sindikalista/kinja inspirira se teorijom i praksom radikalne seksualne politike usmjerene na subverziju postojećih seksualnih hijerarhija i zato se solidarizira s Prideom kao izrazom otpora prema hijerarhizaciji u području seksualnosti, hijerarhizaciji koja na vrh ljestvice postavlja heteroseksualnost, te zagovara zamjenu takvog vertikalnog pristupa onim horizontalnim u kojem niti jedna od seksualnih orijentacija ne bi bila smatrana normom, niti vrijednosno poželjnijom od ostalih. Budući da se Mreža anarho-sindikalista/kinja u svojem djelovanju bori za svijet bez hijerarhije u bilo kojem od područja ljudskog života, Mreža podržava borbu LGBTIQ osoba u njihovom dovođenju u pitanje svake seksualne hijerarhije i u njima vidi bitne suradnike u zajedničkoj borbi za nehijerarhijsko, neautoritarno i direktno-demokratsko društvo.

Izvor: MASA


This story comes from KONTRAPUNKT
  http://old.kontra-punkt.info/

The URL for this story is:
  http://old.kontra-punkt.info/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=56149