KONTRAPUNKT

Zabalaza o tekućem progonu stranca u Johanesburgu

Vesti sa fronta / Reagovanja
Posted by shmrko Maj 24, 2008 - 03:11 PM

Zabalaza anarhističko komunistički front podržava i odgovara na izjavu Abahlali baseMjondoloa o ksenofobnim napadima u Johannesburgu.

Dok mediji, političari i "eksperti" lupaju svoje glave u potrazi za razlogom "kriminaliteta" i "ksenofobije" koji su doveli do ubistva 42 ljudi tokom 10 dana i isterali 15.000 ljudi iz svojih domova, organizacije radničke klase su prišle bliže istini od bilo koga od tih učenih muškaraca i žena.

Abahlali baseMjondolo kaže kako se "bes siiromašnih može prostirati u mnogo pravaca". Oni kažu kako su bes izazvali "pacovi i požari i oskudica toaleta", nezaposlenost, beskućništvo i mandrax. Oni govore o tome kako su ljudi "oštećeni" u svetu u kome je nekolicina bogata a mnogi su siromašni.

Demon koji je oslobođen u Gautengu, koji se širi po Mpumalangi i drugim provincijama, je demon siromaštva. To je dete demona kapitalizma, demona eksploatacije.

Ali još jedan demon je takođe pušten na slobodu. To je demon NACIONALIZMA.

Abahlali ističu da se svi siromašni, svi radnici/e, suočavaju sa "istom vrstom ugnjetavanja". Oni pozivaju sve siromašne i radnike/ce da se pridruže borbi protiv ugnjetavanja. Zabalaza anarhističko komunistički front (ZACF) se pridružuje tom pozivu.

Ali protiv tog jedinstva radničke klase javlja se dugo jedinstvu, lažno jedinstvo, jedinstvo nacionalizma. To je lažno jedinstvo između bogatih i siromašnih, između ugnjetavača i ugnjetavanog/e. To je lažno jedinstvo koje deli one koji bi trebalo da budu ujedinjeni. Ono proglašava da zato što su gospodar i rob rođeni u istoj zemlji, da oni imaju nešto zajedničko, iz čega robovi iz drugih zemalja moraju biti isključeni.

ZACF ne poriče niti odbacuje jezičke, kulturne i tradicionalne veze. Ali u najvećoj borbi, borbi protiv siromaštva, eksploatacije i ugnjetavanja, mi proglašavamo da klasno jedinstvo, jedinstvo svih ugnjetenih i eksploatisanih, mora biti na prvom mestu.

Kada Winnie Madikizela-Mandela objavi da oni koji napadaju strance nisu pravi/e "Južnoafrikanci/kinje", ona priziva demone nacionalizma. Ona kaže da je dobro biti Južnoafrikanac/kinja, a loše ne biti Južnoafrikanac/kinja. Ona se predstavlja za lidera koji može da odluči ko su pravi Južnoafrikanci/kinje. I kao i mnogi političari/ke, ona će sigurno reći da mi treba da budemo "ponositi Južnoafrikanci/kinje" - kao da je mesto vašeg rođenja najvažnija stvar na koju treba biti ponosan.

To su podele koje nas drže u ropstvu, koje nas sprečavaju da se ujedinimo u borbi protiv naših pravih neprijatelja. Naši pravi neprijatelji – pravi kriminalci – su kapitalisti i država, pljačkaši koji nas eksploatišu i političari koji nas lažu. Uvek su ti partneri zajedno protiv nas, i nastoje da nas spreče da se ujedinimo protiv njih. Oni tako ispunjavaju naša srca mržnjom da neki od nas pomisle da je suludi rast cena hrane na neki čudesan način delo stranaca – kada je sasvim očigledno to delo male družine kapitalista iz svih zemalja koji kontrolišu svetsku hranu.

Siromaštvo i ugnjetavanje nikada ne mogu biti uklonjeni putem kapitalizma ili države.

ZACF se slaže sa većim delom analize Abahlalija i podržava eći deo njihovih zahteva. Ali mi je u jednom razlikujemo. Mi ne možemo da se pridružimo njihovom pozivu upućenom "policiji da služi narodu". Nijedna policija ne može biti ništa drugo do li sila represije, sila koja omogućava državi da se održi na vrhu a da mase budu na dnu, sila za odbranu bogatih od siromašnih. Policija stalno to potvrđuje delujući protiv pokreta siromašnih, hapseći, mučeći i ubijajući nas. Da ne spominjemo njihove napade na imigrante. Kada političari osuđuju siromašne Južnoafrikance/kinje za napade na strance, to je zbog toga što oni žele da sačuvaju tu moć nasilja samo za sebe i svoje snage.

Mi možemo i borimo se da zaustavimo najgoru policijsku represiju. I bilo ko od nas, u strahu za svoj život, zatražiće pomoć od policije kada nema druge alternative. Mi ne možemo da osuđujemo bilo koga ko je potražio utočište kod policije, ili što ih je pozvao da spreče preteće napade.

Ali mi se nadamo nečemu boljem. Ako nema alternative, hajde da pokušamo da je napravimo. Hajde da izgradimo naše pokrete do tačke kada imigranti – ili žene koje su izložene silovanju, ili gej i lezbejska populacija koja se suočava sa šovinističkim nasiljem – neće imati potrebu da traže sumnjivu pomoć od policije. Hajde da izgradimo snažne, organizovane zajednice radničke klase koje će moći same da se brane i da brane svoje drugove od represije i šovinizma.

I hajde da izgradimo pokrete do tačke kada će oni moći da se suprotstave represiji u svakom obliku, svuda. Lučki radnici Durbana su nedavno sprečili da isporuka naoružanja prođe kroz Južnu Afriku do Mugabeovog režima – ali je oružje drugim putem stiglo do kasapina iz Hararea. Sa snažnim pokretom, internacionalnim pokretom radničke klase, mi bismo mogli da zaustavimo sve buduće isporuke. Mogli bismo da prestanemo da se svađamo oko navodnih ideala tirana i da srušimo tiraniju. Mogli bismo da prestanemo da se svađamo oko toga ko bi trebalo da dobije kuću, i da zahtevamo i dobijemo kuće za sve. Mogli bismo da prestanemo da osuđujemo našu braću i sestre za "uzimanje posla", i da zahtevamo i dobijemo poslove za sve. mogli bismo da prestanemo da tražimo žrtvene jarčeve zbog astronomskog rasta cena, i da ih nateramo da zaustave rast cena kao korak u pravcu obezbeđivanja hrane za sve. Mogli bismo da dobijemo lične isprave za sve – ili još bolje, svet u kome nikome neće trebati lične isprave. Mogli bismo da srušimo koncentracioni logor Lindela. I da izgradimo globalni pokret koji seže preko svake granice, mogli bismo da proglasimo čitavom svetu:

NE GRANICAMA! NE NACIJAMA! NE DEPORTACIJAMA!

Zabalaza Anarchist Communist Front [1], zacf@zabalaza.net

Izvor: Infoshop [2]
Prevod: KONTRAPUNKTThis story comes from KONTRAPUNKT
  http://old.kontra-punkt.info/

The URL for this story is:
  http://old.kontra-punkt.info/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=56084

Links in this article
  [1] http://www.zabalaza.net
  [2] http://news.infoshop.org/article.php?story=20080523213851488