KONTRAPUNKT

Seksizam

Iz drugih izvora / Reagovanja
Posted by devijant Jan 13, 2008 - 05:01 AM

U jeku tekućih izbornih kampanja mediji objavljuju rezultate različitih istraživanja javnog mnjenja koja imaju za cilj da pokažu ne samo afinitet prema određenom predsedničkom kandidatu, manje ili više očekivanoj političkoj platformi, već i da utvrde potencijalne standarde prema kojima će se ponašati birači na dan izbora.

Detektujući žene kao posebnu „ciljnu grupu“(?), jedno od takvih istraživanja bavilo se pitanjem „specifičnosti“ ženskih izbora. Polazeći od teze da su polne razlike ne samo evidentne u biološkom smislu, nego i da dramatično učestvuju u kognitivnim procesima, pomenuto istraživanje je rezultiralo tezom da žene biraju po iracionalnim principima, ne rukovodeći se rezonovanjem koje se može argumentovati. Drugim rečima, ono što u najvećoj meri opredeljuje žene da se odluče za jednog kandidata jeste krajnje subjektivno, nezrelo i racionalno „padanje“ na šarm političara.

Ovakva polazna pretpostavka, međutim, opasna je iz nekoliko razloga. Najpre, ona samo potvrđuje vladajuće seksističke predrasude o tome da su žene manje sklone logičkom rezonovanju, a više emocionalnom reagovanju. Time se pokazuje da ih vladajuće mnjenje još uvek tretira kao maloletnice, kao politički pasivne objekte, a time i kao puku glasačku mašinu, što je potpuno inkopatibilno sa modernim poimanjem građanske demokratije, za koju je svaki građanin pre svega subjekt sposoban da kritički rezonuje.

Sa druge strane, fokusiranje javnosti na „šarm“ političara, umesto na njihove programe, sposobnosti i postignuća, ne samo da im je „medveđa usluga“ marketinških stručnjaka, već predstavlja hod unazad savremene srpske političke scene, budući da još uvek računa na arhaični i opasni koncept „harizme“ bogomdanog vođe, sa čijim se tragičnim posledicama još uvek suočavamo.

Konačno, pomenuto istraživanje samo je potvrdilo vladajuću konzervativnu predrasudu, prema kojoj svet politike, a time i sposobnost za kreiranje sopstvene budućnosti, suštinski pripada muškarcima.

Zorica Tomić

Izvor: Blic


This story comes from KONTRAPUNKT
  http://old.kontra-punkt.info/

The URL for this story is:
  http://old.kontra-punkt.info/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=55786