KONTRAPUNKT

Ko dobija rasprodajom bogatstava

Iz drugih izvora / Reagovanja
Posted by devijant Jan 04, 2008 - 02:59 AM

Pre više od pola veka, u vreme ideološkog "čistunstva" naše države i sistema, legendarni profesor Pravnog fakulteta Radomir Lukić pisao je da se ljudi vekovima i milenijumima bore da naprave neki idealni sistem, koji bi zadovoljio pravdu i interese svih, ali da to još niko nije postigao. Kakve god promene i revolucije su ljudi izvodili, one bi se posle izvesnog vremena izvitoperile, pa bi se umesto srušene kaste ili klase rodila nova, koja bi ponovo grabila nacionalna bogatstva za sebe i svoje porodice, odvajala se od naroda i uspostavljala monopole i diktature, maskirane nekim drugim bojama i parolama. Uz časne istorijske izuzetke, pojedinci bi se, uzevši vlast pod zastavom demokratskih obećanja, pretvarali u nesmenjive vođe ili doživotne lidere, pa je sve to potvrđivalo istinu koju je stari profesor izrekao.

Kada bi se danas probudili Marks i Engels, a posle njih i Lenjin, bili bi zaprepašćeni da svet nije prihvatio njihove teorije idealnog društva, bez klasa i privatne svojine, gde sve pripada narodu i državi. Verovali su u večnost njihovih ideja, a Lenjin, Staljin, Mao Cedung i mnogi drugi, pa i kod nas, smatrali su opravdanim i legitimnim da se obračunaju na smrt sa protivnicima ideja kojima su mislili da će da usreće svet..

Dok se Srbija, posle raspada one velike, socijalističke Jugoslavije, sada batrga da uđe u neku vrstu kapitalizma, dotle se u nekim zemljama zrelog kapitalizma vrše prestrojavanja u pravcu veće socijalne pravde i izdvajanja za siromašne i za zdravlje ljudi. U toj ogorčenoj borbi, bogati teško mogu da zadrže svoje pozicije i moraju da popuste, jer sve brojnije glasačko telo, u sistemu koji su napravili kao pokriće za svoje pozicije, opominje da bi mogli da ispuste iz ruku dizgine koje tako dugo drže. Unutrašnje socijalne pritiske mogu održati, pored ostalog, spoljnom ekspanzijom i ratovima, i kroz složene međunarodne finansijske i druge manipulacije. Iako niži slojevi imaju u tim zemljama mnogo bolji status nego ranije, oni ne gledaju sa oduševljenjem na enormna bogaćenja pojedinaca, koja dostižu neslućene razmere.

Da i neki socijalizam, u bilo kom obliku, može biti okvir za neke reforme koje poboljšavaju materijalni i demokratski položaj masa, dokazuje današnja Kina, sa ogromnom stopom nacionalnog rasta. Istovremeno, javljaju se i države poput Venecuele, koje hoće preko noći da uđu u sisteme koje smo ovde oborili. A mi mašemo tenderima i prodajom naših bogatstava pojedincima i tajkunima. I verujemo da to može biti dobro. Tako sve to ide u krug, možda ceo svet ide u krug.

Miloje Popović Kavaja

Izvor: Danas


This story comes from KONTRAPUNKT
  http://old.kontra-punkt.info/

The URL for this story is:
  http://old.kontra-punkt.info/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=55756