KONTRAPUNKT

ALF spalio kombi likovne galerije u Zagrebu

Vesti sa fronta / Protest & Survive
Posted by shmrko Nov 19, 2006 - 04:45 PM

U anonimnom kominikeu koji je objavljen tim povodom stoji:

"17. XI 2006. aktivisti ALF-a su spalili vozilo (kombi marke "Iveco") koje pripada umetničkoj galeriji "Klovićevi dvori", Zagreb, Hrvatska.

Takozvana umetnička galerija ima dugu istoriju mučenja i ubijanja životinja u svojim performansima. 2005. oni su ubijali tuce riba svakoga dana a 7. XI 2006. zaklan je pevac. Morali su da plate zbog toga! Mada je bilo veoma rizično izvesti akciju pošto se galerija nalazi samo na 50-100m od hrvatskog parlamenta i vlade i pod zaštitom je jakih policijskih snaga i privatnog obezbeđenja, a ima i puno bezbednosnih video kamera aktivisti su bili uspešni. Kombi je potpuno izgoreo, druga imovina nije oštećena i naravno nije bilo ljudskih ili životinjskih žrtava.

OSLOBOĐENJE ŽIVOTINJA - OSLOBOĐENJE LJUDI - JEDNA SOLUCIJA - REVOLUCIJA!"

Fotografije iz medija:Izvor: directaction.info/news_nov18_06.htm [1]
Prevod: KONTRAPUNKT

This story comes from KONTRAPUNKT
  http://old.kontra-punkt.info/

The URL for this story is:
  http://old.kontra-punkt.info/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=54766

Links in this article
  [1] http://www.directaction.info/news_nov18_06.htm