KONTRAPUNKT

Svemir je opće dobro, ali...

Iz drugih izvora / Evil Empire
Posted by eloiza Okt 22, 2006 - 05:15 PM

Američki predsjednik nedavno je potpisao naredbu kojom potvrđuje 'pravo SAD-a na obranu vlastitih interesa' te niječe protivnicima pristup svemiru u neprijateljske svrhe.

George Bush rekao je da će se SAD protiviti razvoju sporazuma ili drugih ograničenja kojima se traži zabrana ili ograničavanje američkog pristupa ili korištenja svemira.

Busheva naredba koja je potpisana prije više od mjesec dana nije objavljena unatoč činjenici da su dijelovi koji nemaju status tajne objavljeni na internetskoj stranici Ureda za znanstvenu i tehnološku politiku.

"Sloboda djelovanja u svemiru je jednako važna za SAD, kao i u zraku ili na moru", kaže se u odredbi. "S ciljem povećanja znanja, otkrića i ekonomskog napretka te poboljšanja nacionalne sigurnosti, SAD mora imati robusne, učinkovite i efikasne svemirske sposobnosti", dodaje se u odredbi.

Navodi se da svemirski sustavi imaju pravo prolaska bez uplitanja te da će SAD na svako namjerno uplitanje u vlastite svemirske sustave gledati kao na kršenje vlastitih prava.

"SAD vidi svemirske mogućnosti, uključujući zemaljske i svemirske dijelove te njihove veze potpore, kao vitalne nacionalne interese", navodi odredba.

"U skladu s tom politikom, SAD će: čuvati svoja prava, sposobnosti i slobodu djelovanja u svemiru; priječiti i braniti drugima ili da se upliću u ta prava ili razvoj kapaciteta koji imaju tu namjeru; poduzeti akcije nužne za obranu vlastitih svemirskih kapaciteta; odgovoriti na uplitanje; te zanijekati, bude li potrebno, upotrebu svemirskih kapaciteta koji su neprijateljski raspoloženi prema nacionalnim interesima SAD-a."

Bijela kuća kaže da ta odredba ne znači razvoj ni razmještaj oružja u svemiru.

"Ova politika naglašava predanost SAD-a miroljubivom korištenju svemira za sve nacije te uživanje prava slobodnog iskorištavanja svemirskih istraživanja", rekao je glasnogovornik Vijeća za nacionalnu sigurnost Frederick Jones.

Dodao je da Sjedinjene Države zadržavaju pravo na samoobranu, zaštitu vlastitih interesa i vlasništva u svemiru.

"Zaštita vlasništva u svemiru ne znači nikakvu vrstu nasilnih akcija", rekao je. "Postoji široki spektar mogućnosti zaštite naših svemirskih kapaciteta, kao što su sustavi enkripcije i druge metode."

"U tom smislu je nova politika u skladu s prethodnim nacionalnim svemirskim politikama", dodao je.

Jones je rekao da su se izazovi i prijetnje s kojima su suočene Sjedinjene Države izmijenile tijekom zadnjeg desetljeća, kad je svemirska politika doživjela zadnju reviziju.

"Tehnološki napredak povećao je važnost iskorištavanja svemira", rekao je. "Sada ovisimo o svemirskim kapacitetima sustava kao što su bankomati, osobna navigacija, praćenje poštanskih pošiljki, radiousluge i mobilna telefonija."

Više:
Office of Science and Space Technology

Izvor: Net.hrThis story comes from KONTRAPUNKT
  http://old.kontra-punkt.info/

The URL for this story is:
  http://old.kontra-punkt.info/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=54642