KONTRAPUNKT

Još jedan S.H.A.C. demo

Vesti sa fronta / Protest & Survive
Posted by c3po Sep 18, 2006 - 01:00 AM

15. 09. 2006. Zagreb
Novi demo održan je ispred ROCHE-a, kompanije koja je takoder jedan od vecih korisnika ?usluga? Huntigdon Life Sciences laboratorija (HLS). I ovaj put bili smo vrlo glasni i jasni. Ponovno su sve ostale kompanije saznale sa kakvim masovnim ubojicama djele zgradu u kojoj rade. I ovaj put je velik broj prolaznika/ca mogao cuti prljavu i krvavu istinu o nacinu na koji ta kompanija zgrce svoju zaradu.

U sat vremena koliko smo proveli tamo, sigurni smo i da su zaposlenici/e Roche-a dobro informirani o svemu šta se zbiva u ime njihovih krvavih placa. Mnogi/e od njih cudili su se našim slikama i izjavljivali da oni nemaju ništa sa takvim groznim stvarima. Na žalost po vas i vašu savijest - ako radite za kompanije koje finaciraju ovakve ovovremene koncentracione logore, onda ni vi niste nedužni/e. Jer, na kraju krajeva, vaše zarade su prekrivene krvlju nedužnih životinja. A podsjetimo; Samo u nutar HLS-a dnevno strada više od 500 životinja radi testiranja raznih proizvoda na njima. A to je samo jedan laboratorij gdje se to radi... to be continued... ˝A tiny group of activist is succeding where Karl Marx, the Baader-Meinhof gang and the Red Brigade failed˝ - the Financial Times about Shac campaign www.shac.net

This story comes from KONTRAPUNKT
  http://old.kontra-punkt.info/

The URL for this story is:
  http://old.kontra-punkt.info/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=54537