KONTRAPUNKT

Stop fašizmu!

U fokusu / Reagovanja
Posted by kontra Jul 16, 2004 - 10:46 PM

Poštovani/e,

povodom sve učestalijih napada na pripadnike/e nacionalnih, verskih, seksualnih i svih drugih manjina u Srbiji, oglašavamo se ovim pismom i upućujemo ga javnosti jer smatramo da je krajnje vreme da građanke i građani Srbije prestanu da žive u strahu od stalnih verbalnih i fizičkih napada.

Međutim, vidno ispoljavanje mržnje prema Drugima i Različitima, prema pripadnicima/cama manjinskih grupa i zajednica, kao i prema svima koji/e promovišu drugačije političko mišljenje, pokazuje koliko društvo u Srbiji nije spremno da se suoči ne samo sa onim što se desilo u prošlosti, već i sa onim što se dešava danas.

Postavlja se pitanje: koji procenat muškaraca i žena se oseća sigurno u Srbiji? Za nas, nijedna manjinska grupa/zajednica nije zanemarljiva. Ako bi u brojevima izrazili koliko ima pripadnika/ca nacionalnih manjina, pripadnika/ca seksualnih manjina, pripadnika/ca različitih verskih zajednica i koliko ima onih koji se ne slažu sa politikom nacionalizma, klerikalizma, separatizma (...), broj «nepodobnih» za čistu Srbiju svakako ne bi bio mali i zanemarljiv.

Posebno nas zabrinjavaju politička sredstva koja se koriste za pokazivanje neslaganja sa Različitima: svakodnevna prebijanja na ulici, verbalno maltretiranje, ponižavanje, poništavanje svih ljudskih vrednosti...među velikim delom stanovništva Srbije izazivaju permanentni strah; strah od napada, poniženja, fizičkih povreda. Prisutnost nacionalizma, klerikalizma, ksenofobije, homofobije i rasizma prisutna je i u pojedinim medijima. Takođe, zloupotrebljavajući pravo na slobodu misli i govora, pojedine grupe i organizacije eksplicitno promovišu ideje fašizma pozivajući na proterivanje i linč svih koji nisu kao oni/e.

Država ne reaguje: policija se tek ponekad aktivira, političke stranke/partije oglase se sa vremena na vreme, nasilje se opravdava besom i rezignacijom a neki važni se ne oglašavaju...Za to vreme građani/ke trpe različite vidove nasilja.

Zahtevamo...

- ...da predsednik Srbije, zajedno sa predstavnicima/cama Vlade, predstavnicima ministarstva i ostalima kojima je ukazano poverenje građana/ki Srbije preuzmu odgovornost za rešavanje problema diskriminacije i nasilja nad pripadnicima manjinskih i marginalizovanih zajednica.
- ...da policija uvek i na svakom mestu obavlja svoju primarnu funkciju: zaštitu građana i građanki od verbalnih i fizičkih napada.
- ...se pojedinim grupama/organizacijama zabrani javno delovanje ukoliko promovišu ideje isključivanja, diskriminacije, nasilja.
- ...da se žrtvama nasilja obezbedi pažnja i razumevanje svih državnih institucija.

Podsećamo da hijerarhija nasilja ne postoji. Svako/a od nas je jednako odgovoran/a za ono što se dešava u društvu i svako od nas može biti ugrožen jer misli, živi ili radi drugačije od nekog. Nasilje se stalno reprodukuje i krug nasilja tako postaje beskonačan, samo je pitanje dokle? Da li je potreban neki novi Holokaust da bi shvatili vrednost života svakog ljudskog bića.

This story comes from KONTRAPUNKT
  http://old.kontra-punkt.info/

The URL for this story is:
  http://old.kontra-punkt.info/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=203