Nedelja, Oktobar 17, 2010 - 07:14 PM NT -   4386 Reads Pošalji ovaj tekst svome prijatelju i/ili prijateljici p

AleXandar Lambros: Otvoreno pismo Amfilohiju Radoviću

risto sotona

Oduzmi seks ljudima. Načini ga zabranjenim, ograniči ga na ritualno parenje. Nateraj ga da se preobrazi u potisnuti sadizam. Potom daj ljudima žrtvenog jarca da ga mrze. Pusti ih da povremeno ubiju jarca radi samoočišćujućeg oslobađanja. Mehanizam je star vekovima. Tirani su ga koristili vekovima pre no što je reč "psihologija" uopšte bila izmišljena. I, deluje.

Gospodine Radoviću,

Započinjem ovo obraćanje Vama bez onog konvecionalnog „poštovani" kojim se obraćamo neznancima iz obzira učtivosti i uljudnosti, iz dva razloga - najpre, na osnovu Vaših javnih nastupa i delovanja stekao sam predstavu o Vama na osnovu koje sa sigurnošću znam da mi je potpuno neprihvatljivo da Vam izrazim bilo kakvu vrstu poštovanja ma i u najkonvencionalnijoj mogućoj formi. Drugo, običaj da se ljudima koji puste bradu, ogrnu se u mantije i na glave stave živopisne šešire i propovedaju sumanute priče, po automatizmu ukazuje (straho)poštovanje, držim za nedostatak obrazovanja i mentalnu nezrelost. Budući sam se kao ličnost formirao u tradicijama sekularnog humanizma ne nalazim za shodno da se u ovim stvarima pretvaram ma i iz razloga društvenih konvencija.

Takođe, ne gajim nikakvih iluzija glede odjeka ovog mog obraćanja u Vašem umu i srcu i pitanje zbog čega Vam se, onda, ipak obraćam, bilo bi savršeno na mestu. Jasno mi je kao dan da ste vi čovek koji pati od poremećaja koji se u nauci naziva teomanija, te da je sa osobama koje pate od ovog neveselog sindroma pokušaj bilo kakve argumentovane rasprave savršeno besmislen. Neko je lepo rekao da kad bi se sa vernicima mogla voditi argumentovana rasprava onda ne bi ni bilo vernika. Mislim da ste jedan opasan čovek sa sumanutim idejama i stavovima od kojih se većina može okarakterisati kao fašistički a, na nesreću, u položaju ste ne samo da ih neometano, već i svesrdno medijski potpomognuti, širite. Moje nade, dakle, kreću se u pravcu toga da bi neko trezveniji iz Vašeg okruženja, mogao da se zamisli i pokuša da preduzme nešto makar i iz bojazni da biste mogli naneti štetu interesima organizaciji kojoj pripadate. Osim toga, moj lični osećaj je, a u svetlu nedavnih događaja u zemlji, da su stvari otišle dotle da je komformističko ćutanje u tradicijama popuštanja pametnijeg, više nedopustivo. Mora se progovoriti. I to otvoreno i bez uvijanja. Nadam se, takođe, da u tome moj postupak neće ostati usamljen.

Gospodine Radoviću, proteklih nedelja javnost je nebrojeno puta bila u prilici da Vas čuje kako se sa žarom starozavetnih proroka pozivate na priču o Sodomi i Gomori i zlosutno predskazujete skoro obrušavanje božijeg gneva i ognja na srpsku prestonicu, s sve to povodom najavljene šetnje jedne grupe građana njenim ulicama. Vi savršeno dobro znate da je publika kojoj se obraćate mahom neobrazovana i priprosta i, što je posebno fascinantno, budući je reč o vernicima, potpuno neobaveštena o tome šta sve u knjizi po kojoj bi Vi, a i oni, da uređujete jednu sekularnu evropsku državu 21. veka, piše. „Blago siromašnima duhom" je, u tom smislu, postulat koji svoje puno opravdanje dobija u bezočnom, i usuđujem se reći, zločinački sračunatom manipulisanju neukom masom. Dozvolite da se na trenutak osvrnem na priču o Sodomi i Gomori, toliko dragoj Vašem srcu koje se na jedan bezmalo adolescentski način uzbuđuje ovom vrstom horor pričica.

Priča kaže, a Vi ispravite ako grešim, da je bog, kada je odlučio da Sodomu i Gomoru uništi zbog iskvarenosti njenih stanovnika, rešio da poštedi Lota i njegovu porodicu zbog njegove pravednosti. Stoga u Sodomu posla dva anđela muškog pola da upozori Lota da napusti grad pre nego se na njega obruši paklena vatra. Lot je anđele dočekao gostoljubivo ali se pred njegovim vratima ubrzo okupiše muški stanovnici grada zahtevajući od njega da im preda goste kako bi nad njima izvršili, nije teško pretpostaviti, sodomiju. Lot odbija. Častan postupak, nema spora. Međutim, suočen sa upornom i raspaljenom masom on im se obraća sledećim rečima - „Nemojte, braćo, činiti zla. Evo imam dvije kćeri, koje još ne poznaše čoveka; njih ću vam izvesti, pa činite s njima što vam je volja; samo ne dirajte u one ljude jer su zato ušli pod moj krov" (Knjiga postanja 19: 7 - 8).

Izraz „ne poznaše čoveka" je eufemizam za „nevine su". Dakle, Lot svoje nevine kćeri nudi na silovanje rulji. Ja sam, gospodine Radoviću, siguran da Vi u petnaestovekovnoj tradiciji crkve imate već neko simbolično i alegorično tumačenje ovog postupka, ali je on za moj racionalan um jednostavno jeziv. On govori o položaju žena u jednoj kulturi definisanoj religijom a koji je i Vašu crkvu, bezmalo dve hiljade godina kasnije naveо da u svom „Priručniku za pravoslavne devojčice" stavi ovakve stvari - „Svrha postojanja pravoslavne devojčice je udovoljavanje i dobročinjenje ocu i bratu do trenutka dok se ne uda" ili „Kada devojčice dobiju prvu menstruaciju, treba da ćute i da nikome ne govore o tome, jer ih krvarenjem Bog kažnjava što su žene."

No, da se navratim na priču o Sodomi i Gomori. Lot sa porodicom beži iz grada. Spašavaju se svi sem njegove žene koja se osvrnula da baci pogled na Sodomu u plamenu zbog čega biva kažnjena pretvaranjem u stub soli. Lot se s ćerkama sklanja u jednu planinsku pećinu gde ga one opijaju i u dve noći obe spavaju sa njim (i pri tom ostaju trudne).

Gospodine Radoviću, Vama je ova priča model nekakve moralnosti? Vi ste vrlo svesno izvukli deo koji će Vam poslužiti za zastrašivanje masa, a prećutali onaj koji bi kod mislećeg sveta mogao da pokrene neka sasvim logična pitanja. Biblija, koja je Vama i Vašim sledbenicima referentna za život čoveka 21. veka, prepuna je ovakvih besmislenosti i grozota iz kojih teolozi poput Vas po sopstvenom nahođenju izvlače delove koji će poslužiti svrsi i nečasnim ciljevima.

Ako su biblijske priče, poput ove, izvor moralnosti, a iz njih birate „manje problematične" delove a odbacujete one za koje znate da bi mogli biti neprihvatljivi čak i Vašoj neukoj pastvi, to samo znači da ljudi, verujući ili ne, imaju nezavisan kriterijum za procenu moralnosti koji nema nikakve veze s religioznim spisima. Takođe, ako se za bilo koji deo tih, takozvanih svetih spisa, ispostavi da su neistiniti i da bi crkva po njihovim pojedinim delovima morala da menja stav (zdravo za gotovo uzimam pretpostavku da znate da se Zemlja okreće oko Sunca a ne obrnuto, te da nije nastala za šest dana), onda čitava priča o Bibliji kao reči božijoj jednostavno pada u vodu. Odustajanje od doslovnog tumačenja Biblije istovremeno bi značilo i krah hrišćanstva, jer je temelj hrišćanstva Biblija - prosto, ona se ne moze reformisati. Ako biblijska tvrđenja ne shvatate doslovno, onda niste hrišćanin. Kada odstupite od makar jedne jedine rečenice u Starom zavetu, možete monoteisticke religije proglasiti mrtvima.

Kako ne očekujem da analitičan pristup toj zbirci mitoloških pričica iz kojih ovih dana s Mojsijevim gnevom vadite citate, utiče na promenu bilo čijeg stava iz gorepomenutog razloga, neću se dalje upuštati u to. Ali, dozvolite mi da se osvrnem na mefistofelsku perfidnost s kojom ovih dana u svojoj crnoj mantiji i sa episkopskom palicom apokaliptički jezdite srpskim nebom.

Biznis kojim se bavite, gospodine Radoviću, najstariji je biznis na svetu. Kao i svaki start-up, hrišćanstvo je uspelo zahvaljujuci sinergiji dve fenomalne ideje (i, naravno, upornosti osnivača.) Prva ideja je institucijalizovanje krivice, tj. greha. Pre hrišćanstva krivica se takoreći amaterski koristila u organizovanoj propagandi. Utemeljivači hrišćanstva su shvatili pun značaj i moć eksploatacije krivice, i ugradili krivicu kao osnovnu arhitekturu u svoj statut ili manifesto ili biznis plan ako hoćete. Svi su od početka krivi, i treba da božijem predstavništvu - crkvi - dokažu suprotno, a proces dokazivanja je osnovni izvor prihoda.

Druga fenomenalna ideja je eksploatacija seksualnog nagona - jednog od najjačih koga vrsta poseduje - i ugradnja istog u gore navedeni mehanizam krivice. Imaš seksualni život - kriv si. Ova sinergija se pokazala brilijantnim potezom i omogućila je biznisu uspešno poslovanje od skoro dva milenijuma.

Ili, rečima Hajlana Roberta (iz njegove knjige „Buduća istorija") - „Oduzmi seks ljudima. Načini ga zabranjenim, ograniči ga na ritualno parenje. Nateraj ga da se preobrazi u potisnuti sadizam. Potom daj ljudima žrtvenog jarca da ga mrze. Pusti ih da povremeno ubiju jarca radi samoočišćujućeg oslobađanja. Mehanizam je star vekovima. Tirani su ga koristili vekovima pre no što je reč "psihologija" uopšte bila izmišljena. I, deluje."

Stvar je do te mere jednostavna. A kako bi što manje sveta shvatilo o čemu se zapravo radi, agresivno ste se izlaktali u škole, kako bi, po jezuitskom receptu, osigurali indoktrinaciju dečijih umova na vreme.

Gospodine Radoviću, gejevi su poslednji žrtveni jarac neophodan za funkcionisanje Vašeg biznisa. U Starom zavetu osuđuje se na stotine stvari kao što je nagost (bog će se šokirati!), seksualni odnos u toku sedam dana trajanja menstrualnog ciklusa (kažnjivo smrću), dodirivanje menstrualne krvi (od toga postajete nečisti), mlade koje nisu nevine (kamenovanje na smrt), preljuba (kamenovanje na smrt), šišanje kose, jedenje školjki itd ... Svi ovi "zakoni" danas se ignorišu. Suprotno tome poligamija se ne osuđuje. U to vreme bila je uobičajena pojava. Danas je pak, nezakonita. Pavle (čuveni mizogonist) preporučuje da se uopšte ne ženite!

Stari zavet smatra da su žene jednostavno deo privatne imovine kojom se trguje u društvu kojem dominiraju muškarci. Stari zavet odobrava ropstvo, uključujući i žensko seksualno ropstvo. Smatra da je Zemlja ravna, da se nalazi u središtu univerzuma i da Sunce kruži oko nje. Nekoliko njenih pisaca ohrabruje vernike da ubijaju nevernike. Sve ove strašne stvari danas su jednostavno prenebegnute. Kako onda to da homosekualnost nije izmakla ovim prevaziđenim "zakonima"?

Evo kako. Hrišćani su proširili laž da su izmislili moralnost, etiku, dobrotu, dobročinstvo itd. i prodaju se za "Hristove vojnike koji se bore protiv greha". Moderno društvo odlučilo je da su stari gresi jednostavno deo ljudske prirode i odbacuje da se zbog toga stidi. Samo jedna grupa, homoseksualci, koja čini značajan procenat populacije, nije uspela da zbaci teret ludila Starog zaveta. Kako bi pokazali da svet spašavaju od zla, hrišćani su se uhvatili svog poslednjeg žrtvenog jarca - homoseksualaca - i osuđuju ih, uznemiravaju, ponižavaju i podstiču mržnju prema njima kako bi dokazali da vrše "božju volju". To je bolesno i okrutno.

Danas bi Vas bez problema ismejali kada biste, primera radi, opemenuli gospođu Aleksandru Janković, jednog od najvatrenijih apologeta Vaših ideja u srpskom medijskom prostoru, da glavu pokrije maramom, ne farba kosu, produži suknju, ne prekrštava noge i ne šminka se. Međutim, još uvek bez problema deo stanovnika ove zemlje možete nazivati „smradom sodomskim". Jedini smrad koji se širi ulicama napaćene srpske prestonice, zapravo je smrad dima lomače koju potpaljujete svojom mržnjom. Izgleda niste baš toliko gadljivi na zapadne vrednosti - Vaša pojava bi, nekoliko vekova ranije, bila srdačno prihvaćena od strane Vaših zapadnih kolega. Sami ste se lepo zapitali - zbog čega demonstracija slobode, kakva je 10. oktobra pokušana na prestoničkim ulicama, u islamskim zemljama nije moguća? U Iranu ljude protiv kojih ovih dana tako vatreno besedite, šalju na vešala, šta im rade talibani i u Saudijskoj Arabiji, ne usuđujem se ni da zamislim. Vi, pak, ove žalosne teokratije vidite kao uzorite za Srbiju. U toj pravoslavnoj džamahiriji, u kakvu biste Srbiju u svojim suludim fantazmima želeli da pretvorite, sebe zasigurno vidite kao pravoslavnog ajatolaha. Siguran sam da nisam prvi koji će Vam reći da je fizička sličnost zapanjujuća.

U više navrata ste učesnike i organizatore Povorke ponosa nazvali i promoterima kulture smrti. Moram da priznam da je to jedna od najbizarnijih stvari koje sam imao prilike u životu da čujem, budući je redovan deo Vaših rituala celivanje delova tela mrtvih ljudi a temelj dogme tvrdnja da je ovaj zemaljski, prolazni život, zapravo samo priprema za onaj večni, posle smrti. Gašenje života, čula, radosti, erosa i slavljenje mazohizma i morbidna opsednutost umiranjem temelj je Vašeg biznisa. Gospodine Radoviću, dozvolite da ima ljudi koji bi u skladu sa svojim deiluzionim poimanjem sveta i stvarnosti želeli da se malo provesele za svojih zemaljskih dana. Ono što sam ja video onog dana na ulicama Beograda, bila je grupica ljudi naoružana bedževima i zastavama veselih boja s jedne, i horde kapuljaša sa kamenicama i metalnim šipkama koja razulareno ruši i pali, sa druge strane. Da me je kao neupućenog posmatrača neko upitao da identifikujem koja je od ove dve strane promoter kulture smrti, šta mislite kakav bi moj odgovor bio?

Nijedna ljubav nije jalova, gospodine Radoviću. Ni između psa i čoveka a kamoli između dva ljudska bića. U njenoj prirodi je da oplemenjuje, širi dobrotu i lepotu. A što se tiče onog citata o „drvetu koje ploda ne rađa, te se seče i u oganj baca", a od koga me svaki put strese jeza, nije li vrhunski cinizam da to kažete Vi, kao predstavnik organizacije koja je vekove provela po ćelijama ne radeći ništa uz tajno upražnjavanje grehova koje je javno osuđivala? Vi od jalovosti živite, i to više nego udobno, al Vam to ne smeta da za druge potpaljujete plamen.

Bilo bi dobro da se Vaše licemerstvo završava na ovome. Ali, ovo je tek vrh ledenog brega, i to je ono što mi smeta više nego išta. Želite da budete moralni sudija u ime čitavog društva a ogrezli ste u hipokriziju do mere u kojoj je više i ne razaznajete.

Najpre ste licemerno pozvali na nenasilje a onda nasilnike branili argumentom da su bili izazvani da nasilje vrše (od strane nenasilnih šetača?!). To je argument ove jačine - žena koju su silovali zapravo je tražila da je siluju (inače bi nosila suknju do čukljeva). Sasvim odgovara Vašem mentalnom sklopu. Niste se lično latili kamenice, ali ste onima koje su onog dana letele kao kiša meteora, dali zamah svojim govorima punim mržnje i netrpeljivosti. Jeste li Vi to bez greha gospodine Radoviću, kad se tako olako za kamen laćate, metaforički da se izrazim?

Sem što se laćate kamena a niste bez greha, vidite i truna u oku brata svojega a debla u svom ne. Nemojte mi reći da posete mišićavih stripera dvoru vladike zvorničko-tuzlanskog nemaju nikakve veze sa sodomijskim grehom? Jer, ako dolaze po duhovnu okrepu, vrlo su čudno obučeni, a ne vidim što bi se slikali kraj vitrina s vladikinim nakitom? Očekivao bi čovek da vidi vladiku bez jednog oka jer ga prizor mišičavog stripera na njegovoj sofi zacelo morao sablazniti a Isus vrlo jasno kaže šta u tom slučaju valja uraditi da se ne izgubi carstvo nebesko (Matej 5:27-30). Temeljno prećutkivanog Pahomija postalo je deplasirano i pominjati.

Dalje, ne samo da ne rasprodajete svoju imovinu i delite je siromašnima onako kako vam to Isus izričito kaže (Matej 6:19, 6:24, 13:24, 19: 21-23; Luka 12:33, 14:33) već se najbolji vozni park u zemlji može videti ispred Patrijaršije u danima zasedanja Sinoda, a SPC i njeni popovi postaju sinonim za grabež i nezajažljivost.

A i u tradicijama crkve strogo vodite računa na koga ćete se obrušiti. Tako da Vašoj kritici redovno izmiču srpski monopolisti za koje nije teško zaključiti koliki im je udeo u širenju bele kuge, kao i krimogene strukture u mitropoliji na čijem ste čelu. Standard i cene te Evrope koja Vam je toliko gadna, nedostižan je san za većinu Vaših vernika. Ali, kad je Konstantin Veliki, čovek koji je Vašu religiju legalizovao, mogao da ubije sina i ženu i bude proglašen za svetitelja, računam da je malo kritike usmerene na račun centara moći previše za očekivati.

Gospodine Radoviću,

Znam dela Vaša, i gde živite, gde je presto sotonin ... (Otkrovenje Jovanovo)

Александар Радосављевић - Ламброс 
Ups! Zao nam je, ali samo registrovane korisnice/i mogu da objavljuju komentare, klikni ovde da se uloguješ ili registruješ

lgbt

Piše: Dušan Milojević

Dok je u Njujorku prošle nedelje ratifikovan zakon o istopolnim brakovima, što je prosl…

Mišel Fuko

Malo prije svoje smrti, Michel Foucault je pristao bez ustezanja govoriti dvojici američkih novinara. O borbi homoseksualaca, o sadomazohističkoj praksi, a prije svega o prijateljst…

drugaciji_svijet_je_moguc
ČETVRTI SVJETSKI RAT
Dražen Šimleša


Ekonomske alternative predstavljaju zaista poseban oblik borbe, možda upravo zato jer ih ljudi nekako najmanje očekuju u tom području. Razlog je što se neoliberalni kapitalizam čini toliko prevladavajućim da nam se ništa drugo ne čini realnim. No tijekom istraživanja za ovu knjigu i sam sam se ugodno iznenadio koliko nam se toga pruža na području, uvriježeno rečeno, ekonomije kako bismo poboljšali naš svijet. Što se tiče ekonomije i mogućnosti da ona služi i radi za ljude, a ne za malu skupinu na vrhu piramide moći, započet ćemo s konceptom kooperativa, kod nas poznatijih kao zadruge. Nakon toga ćemo predstaviti koncept fair trade ili poštene trgovine, eco-rata, LETS-a i na kraju mikrokreditiranja.BILBORD novoZnate li šta je Kodeks Alimentarius? novoNoam Chomsky o najavi priznanja palestinske države: Upozorenje prije 'tsunamija' u Izraelu novoDnevnik ugostiteljskog radnika anarhista novoSvedoci brutalnog obračuna, Atina 29. 6. 2011. novoS naksalitima kroz prašumu, 6. deo novoAmy Winehouse, SIIIING!!! novoZG Pride 2011 combo novoVesti sa grčkih ulica novoS naksalitima kroz prašumu, 5. deo novoIstina - pismo srednjoškolke iz FukušimeKontraTV / Submedia
SUBMEDIA | Puck shit up!
Ove nedelje:
1. 100 Seditions!
2. Riot in my Town
3. Nuck Block
4. Chilean Urban Eco-Defense
5. For the Lulz
6. Anti-G20 Comrades
Submedia | Puck shit up!
KontraTV / Aktuelno
Dok nas dug ne rastavi: Kofinas UŽIVO iz pobunjene Atine
Grčka vlada je glasala za novu rundu mera štednje, ne bi li obezbedila finansijsku injekciju od strane EU koja bi trabalo da spreči državni bankrot. Ali gnevni demonstranti su nasilno reagovali na takav ishod glasanja, i neposredno ispred parlamenta vode se žestoke bitke između policije i demonstranata. Prizori iz centra Atine podsećaju na ratište, dok u oblacima suzavca promiču figure sukobljenih strana. Stotine hiljada ljudi širom zemlje su stupili u dvodnevni štrajk protiv mera štednje. Oni kažu da je novo ogromno zaduživanje sa katastrofalnim kamatnim stopama taktika čije posledice su već iskusili i da neće ponovo nasesti na istu priču. O tome šta ta odluka grčkog parlamenta znači za Grčku i EU, za RT govori finansijski novinar (koji očigledno ima poteškoća da razlikuje anarhiste i provokatore) Demetri Kofinas.
Dok nas dug ne rastavi: Kofinas UŽIVO iz pobunjene Atine
KontraTV / Film
Stranac u šumi
Prvi kontakt u Amazonu: brazilska plemena govore o svojim iskustvima prvog kontakta sa belcima i opasnostima koje su potom usledile.
Stranac u šumi
KontraTV / Aktivizam
Španska revolucija
Španija je 15. maja pokrenula evropsku revoluciju. To što vlada potpuno medijsko pomračenje ne znači da španija ne sija nadom za bolje sutra! Širite zarazu!
Španska revolucija (Muse)
KontraTV / Aktuelno
Thom Hartmann: Druga nuklearka u Japanu... još opasnija od Fukušime?
Kevin Kamps iz Beyond Nuclear, poznat kao ekspert za pitanja nuklearnog otpada, govori o drugoj havarisanoj nuklearki u Japanu kojoj preti topljenje jezgra reaktora, kao i o konstantnim emisijama radioaktivnih čestica iz nuklearnih elektrana u SAD.

Oko 300 milja jugozapadno od Fukušime nalazi se nuklearni reaktor Mondžu - prototip brzog (fast-breeder) reaktora koji je do vrha napunjenn plutonijumom, najsmrtonosnijim elementom na planeti Zemlji. Prošle godine, nekakav uređaj koji je težak tri tone, pao je na Mondžu reaktor i blokira pristup gorivnim šipkama u jezgru reaktora. Uprkos nekoliko pokušaja, stvari još uvek nisu pod kontrolom. Naredne nedelje ponovo će pokušati da uklone iz reaktora taj objekat težak tri tone, ali kritičari upozoravaju da je ta procedura izuzetno opasna i mogla bi da izazove eksploziju gorivnih šipki. Jedan zloslutni znak koliko je opasna situacija je to što je glavni menadžer elektrane nedavno izvršio samoubistvo. Oštećena NE Mondžu je nuklearna bomba koja svakog časa može da eksplodira što bi zbrisalo grad Kjoto koji se nalazi na svega 60 milja daleko od fabrike, sa populacijom od milion ljudi. A najveći grad u Japanu, Tokio, nalazi se na mestu koje je niz vetar u odnosu na havarisanu NE Mondžu.
Pa, šta sve to znači i šta ima novo u vezi sa ugroženim NE u Sjedinjenim Državama, u Nebraski?
Thom Hartmann: Druga nuklearka u Japanu... još opasnija od Fukušime?
KontraTV / Aktuelno
Thom Hartmann: Nuklearna energija - Umalo da ostanemo bez Nebraske
Nakon nuklearne katastrofe u Fukušimi, mnogi ljudi su se pitali koji šta je kog đavola trebalo Japancima da prave nuklearnu elektranu na obali koja je pod stalnim udarima zemljotresa i cunamija. To je kao da su hteli da im se ovo desi - ko bi mogao da bude tako glup? Svakako, u Sjedinjenim Državama se smatra da su Amerikanci mnogo pažljiviji i da više vode računa o tome gde će sagraditi svoje nuklearne elektrane. E pa... nije tako.
NE Fort Calhoun koja se nalazi nadomak Omahe, Nebraska, potpuno je opkoljena vodom. Ali izgleda da to tako ide kada napravite NE posred plavne doline koja se prostire pored Misurija. Voda se zaustavla na nivou koji je pola metra IZNAD ravni na kojoj se nalazi elektrana - i jedina stvar koja sprečava da voda poplavi NE Fort Calhoun, baš kao što je to bio slučaj u Fukušimi, je gumeni zid visine dva metra koji je podignut oko elektrane. Ali nije to jedina ugrožena nuklearka. Nizvodno niz Misuri, na jugoistoku Nebraske, nalazi se NE Cooper koju takođe ugrožava poplava.
Thom Hartmann: Nuklearna energija - Umalo da ostanemo bez Nebraske
KontraTV / Aktivizam
People's Revolution at the Dam square
Prvomajske demonstracije širom Evrope i pokret 15 maja (M15) u Španiji su nagovestile novi trend. Ljudi počinju da reaguju, da izlaze na ulice i zauzimaju trgove širom Evrope. Španski pokret "Democracia Real" koji je nastao 15. maja izazvao je nastanak pokreta "Alithini Dimokratia" u Grčkoj deset dana kasnije. Kada se i u Holandiji pojavio sličan pokret, "Echte Democracie", od početka je koncipiran kao deo opštijeg jačanja evropske "Prave demoktarije". Ljudi su na ulicama, reaguju, diskutuju o situciji i odlučuju o svojoj budućnosti na pravi demokratski način. Oni istupaju protiv situacije u kojoj će "drugi oglučivati o njihovoj budućnosti bez njih".

Mi vas očekujemo!
Prava demokratija - otvorena skupština Groningena
http://realdemocracygroningen.wordpress.com
Echte Democracie - narodna revolucija u Holandiji
KontraTV / Aktuelno
Okeani pred izumiranjem
Novi izveštaj pomorskih naučnika kaže da postoji ozbiljna pretnja opstanku tri četvrtine svetskih koralnih grebena. To će imati ogromne posledice po raznovsnost morskog života u okeanima, a može čak biti i okidač novog ciklusa masovnog izumranja.
Okeanima preti izumiranje
 


[ Traži ]