Utorak, Jul 18, 2006 - 05:24 PM NT -   1843 Reads Pošalji ovaj tekst svome prijatelju i/ili prijateljici p

Reakcije na članak «Odabran program koji podržava Crkva»

Povodom članka “Odabran program koji podržava Crkva”, objavljenog u Jutarnjem listu 8. srpnja 2006., u kojem se obavještava javnost da je za nastavu u osnovnim školama Povjerenstvo za zdravstveni odgoj odabralo program spolnog odgoja udruge Grozd – u kojemu se iznose tvrdnje da “kontracepcija nije dopuštena, da je masturbacija devijantan oblik ljudske spolnosti i nije dopuštena, te da je homoseksualnost nastranost”

Otvoreno pismo ministru Primorcu   

Iz Centra za zdravo odrastanje Idem i ja uputili su otvoreno pismo ministru Primorcu u vezi seksualnog odgoja u školama

Kao udruga koja se bavi radom s djecom i mladima, uključujući i djecu i mlade s posebnim potrebama, i koja ima uvid u suvremene razvojne potrebe djece i mladih, koje nisu kvalitetno pokrivene kroz programe koje današnja škola nudi, a posebno kompleksnije učenje o zdravlju (do zdravstvene neprosvijećenosti), prilaziti životnim temama kroz stavove: „kontracepcija nije dopuštena, masturbacija je devijantan oblik ljudske spolnosti i nije dopuštena, a homoseksualnost je nastrana“, smatramo potpuno neprimjerenim razvojnim i životnim potrebama djece i mladih. Zdravstveno neutemeljene informacije povlače za sobom i sumnju u znanstveni pristup npr. štetnosti pušenja za zdravlje ili konzumaciji psihoaktivnih sredstava što navodimo kao teme koje se dosta javno eksploatiraju i izazivaju pozornost i roditelja i stručne i šire javnosti.

Zabrana upotrebe kontracepcijskih sredstava, uključujući i kondom, dovodi do neželjenih trudnoća i povećanog rizika od spolno prenosivih infekcija te tako direktno utječe na narušavanje seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava, što u 21. stoljeću valjda više ne može biti stav i preporuka bilo koje odgovorne osobe. Program koji dovodi u pitanje osnovna prava na slobodne i odgovorne reproduktivne izbore, pravo na slobodu seksualnog udruživanja, pravo na zaštitu seksualnog zdravlja i prije svega pravo na seksualne informacije utemeljene na znanstvenim istraživanjima ne bi trebao biti predmet bilo kojeg programa koji bi se ponudio djeci i mladima. Pogotovo je neprimjereno koncipirati tako uzak «medicinski pristup» bez tema rodne ravnopravnosti, tolerancije prema drugačijim seksualnim izborima i prevencije različitih oblika seksualnog nasilja.

Prihvaćanje predloženog programa neće dovesti do povećanja seksualne pismenosti, zaštite seksualnog i reproduktivnog zdravlja te odgovornog seksualnog ponašanja mladih te zbog toga, u ime stručnog tima udruge i roditelja naših korisnika tražimo uvođenje seksualne edukacije kao zasebnog školskog programa utemeljenog na znanstvenom pristupu te korisnog i prihvatljivog djeci i mladima normalnog demokratskog društva.

U Malom Lošinju, 12. srpnja 2006.

Ljiljana Živković, prof. socijalni pedagog
voditeljica stručnog programa

  Reakcija udruge Protagora na odluku Povjerenstva za zdravstveni odgoj   

Protagora, udruga za zaštitu prava ireligioznih osoba i promicanje ireligioznog poimanja svijeta, također je reagirala na odluku Povjerenstva za zdravstveni odgoj, koje je odabralo program spolnog odgoja udruge Grozd

Priopćenje za javnost

Povodom članaka “Odabran program koji podržava Crkva”, objavljenog u Jutarnjem listu 8. srpnja 2006., u kojem se obavještava javnost da je za nastavu u osnovnim školama Povjerenstvo za zdravstveni odgoj odabralo program spolnog odgoja udruge Grozd – u kojemu se iznose tvrdnje da “kontracepcija nije dopuštena, da je masturbacija devijantan oblik ljudske spolnosti i nije dopuštena, te da je homoseksualnost nastranost” - Upravni odbor Protagore upozorava na sljedeće:
Kontracepcija jest dopuštena, dapače je promišljeno i društveno odgovorno postupanje,
spolno samozadovoljavanje (a ne masturbacija, jer je to vrijednosno osuđujući izraz) jest dopušteno, skoro je univerzalni oblik ljudske seksualnosti i ne postoji nikakav znanstveni dokaz da je “devijantan oblik ljudske spolnosti”, homoseksualnost nije nastranost već legitimna spolna orijentacija.

Ne sporeći nikome pravo da u skladu sa zakonima javno iznosi svoje prijedloge i mišljenja o spolnom odgoju, Upravni odbor Protagore upozorava da se navedenim tvrdnjama iz odabranog programa spolnog odgoja udruge Grozd ne iznose znanstvene činjenice, nego predrasude i religiozne dogme kojima se protivno članku 39. Ustava Republike Hrvatske potiče na nesnošljivost prema ireligioznim osobama i osobama manjinske spolne orijentacije. Osim toga se religiozne predrasude i dogme unose u školski program protivno članku 41. Ustava Republike Hrvatske, te se proizvoljno i mimo zakona iznose tvrdnje kojima se umanjuju zakonska prava građana.
Upravno odbor Protagore očekuje od resornog Ministarstva da program udruge Grozd ne odobri za školsku uporabu nego uputi na javnu stručnu raspravu uz navođenje imena i stručnih kompetencija autora svih predloženih programa.

Povodom članaka “Prigovor savjesti: Na Svetom Duhu nitko ne želi raditi pobačaje!”, objavljenog u Večernjem listu 8. srpnja 2006., kojim se u javnost iznose podaci o izigravanju instituta “prigovora savjesti” kojim pojedini liječnici ženama uskraćuju zakonom zajamčenu liječničku uslugu na osnovi “prigovora savjesti”, da bi im zatim tu istu uslugu ponudili privatno uz naplatu – čime se u posebno nepovoljan položaj dovodi ireligiozne osobe - Upravni odbor Protagore očekuje od resornog Ministarstva da protiv takvih liječnika poduzme zakonske mjere i spriječi zloporaba instituta "prigovora savjesti".
Upravni odbor Protagore

 Reakcija Ženske sobe na odluku Povjerenstva za zdravstveni odgoj  

Neugodno nas je iznenadilo Povjerenstva za zdravstveni odgoj uvrstivši u uži krug izbora programa o seksualnom odgoju konzervativni program udruge Grozd, kao eksperimentalni pilot program po kojem bi učenici i učenice osnovnih i srednjih škola trebali dobivati znanja o svojoj seksualnosti.
Navedeni program je, prema navodima i opisima iz Jutarnjeg lista, u direktnom sukobu sa osnovnim ljudskim pravima, kao i Deklaracijom o seksualnim pravima. Naime, program koji dovodi u pitanje osnovna prava na slobodne i odgovorne reproduktivne izbore, pravo na slobodu seksualnog udruživanja, pravo na zaštitu seksualng zdravlja i prije svega pravo na seksualne informacije utemeljene na znanstvenim istraživanjima ne bi trebao biti predmet ozbiljnih razmatranja Povjerenstva za zdravstveni odgoj, nego Povjerenstva za vjeronauk.
Stav Ženske sobe, kao nevladine organizacije koja radi na području zaštite seksualnih prava je kako se spomenuta odluke treba temeljito preispitati, u što treba uključiti i nadležne institucije, uključujući Pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova, Pravobraniteljicu za djecu, predstojnicu Vladinog ureda za ravnopravnost spolova i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.
Osim toga, naš je stav kako seksualna edukacija kao sastavni dio Zdravstvenog odgoja, sa enormno malim brojem sati, nije dostatna u unaprijeđenju i zaštiti seksualnog zdravlja, s obzirom da takva edukacija ne bi trebala uključivati isključivo informacije o zaštiti od neželjene trudnoće i spolno prenosivim bolestima, nego i daleko kompleksniju tematiku rodnih odnosa, rodne ravnopravnosti, tolerancije prema drugačijim seksualnim izborima i prevencije različitih oblika seksualnog nasilja.

Iz tog razloga želimo još jedanput podsjetiti kako su seksualna prava univerzalna ljudska prava, zasnovana na slobodi, dostojanstvu i jednakosti svih ljudskih bića, te ujedino i osnovna i opća ljudska prava:
1. Pravo na seksualnu slobodu.
2. Pravo na seksualnu autonomiju, seksualni integritet i sigurnost seksualnog tijela.
3. Pravo na seksualnu privatnost.
4. Pravo na seksualnu jednakost.
5. Pravo na seksualni užitak.
6. Pravo na emocionalno seksualno izražavanje.
7. Pravo na slobodu seksualnog udruživanja.
8. Pravo na slobodne i odgovorne reproduktivne izbore.
9. Pravo na seksualne informacije temeljene na znanstvenim istraživanjima.
10. Pravo na sveobuhvatno obrazovanje o seksualnosti.
11. Pravo na zaštitu seksualnog zdravlja.

Podržavamo i zalažemo se za uvođenje seksualne edukacije koja će biti temeljena na navedenim seksualnim pravima, bez obzira da li će se odvijati kao sastavni dio Zdravstvenog odgoja, ili kao što se toplo nadamo i za što lobiramo, kao zaseban odgojni predmet.

Tim Ženske sobe

 Reakcija Sekcije psihologije seksualnosti pri Hrvatskom psihološkom društvu na odluku Povjerenstva za zdravstveni odgoj  

Ostali smo zatečeni izborom Povjerenstva za zdravstveni odgoj koje je u uži krug izbora programa o seksualnom odgoju uvrstilo program udruge Grozd, te ga time dovelo u jedinu konkurenciju programu Foruma za slobodu odgoja, kao eksperimentalni pilot program po kojemu će učenici i učenice osnovnih i srednjih škola stjecati znanje o svojoj seksualnosti.
Naime, program udruge Grozd predstavlja konzervativni program, prema kojemu «kontracepcija nije dopuštena, masturbacija je devijantan oblik ljudske spolnosti i nije dopuštena, a homoseksualnost je nastranost», kako je u članku navedeno.
Ovim putem bismo htjeli upozoriti i informirati stručnu i širu javnost o znanstvenim istinama vezanim za seksualnost, kako je pravo izbora i pravo na potpunu edukaciju jedno od osnovnih prava građanskog društva.
Mišljenja smo, stoga, da za konzervativne stavove vjerskih zajednica postoji mjesto u obrazovnom sustavu, a to je sat vjeronauka gdje imaju priliku prezentirati svoj nauk onim učenicima koji su izabrali pohađati nastavu iz vjerskog odgoja te da njihovim stavovima koji ne uvažavaju pravo slobode izbora, pravo na informiranost, koji ne podržavaju pravo slobode kontrole planiranja obitelji i ne uvažavaju jednakost i toleranciju prema različitim oblicima seksualnosti nije mjesto na satu seksualnog odgoja. U okviru istog, a u cilju razvoja seksualnog zdravlja nužno je informiranje sa stručnog i znanstvenog stajališta.
S tim u svezi, želimo podijeliti stajališta stručnjaka i stručnjakinja s područja mentalnog zdravlja, prema kojima se masturbacija smatra prihvatljivim i zdravim oblikom seksualnog ponašanja, koja ima brojne pozitivne učinke za osobu i njeno seksualno zdravlje, homoseksualnost se ne smatra poremećajem (izbačena je iz važećih internacionalnih klasifikacija bolesti MKB 10 te DSM- IV-R) već varijacijom seksualne orijentacije, a kontracepcija je sastavni dio prava na slobodne i odgovorne reproduktivne izbore, kao i briga za vlastito i partnerovo/ičino zdravlje (prevencija širenja spolno prenosivih bolesti).
Kao dodatni argument izdvajamo i stavke Deklaracije o seksualnim pravima donesene u Hong Kongu na 14. Svjetskom seksološkom kongresu, 26. kolovoza, 1999.g. o kojoj bi trebalo voditi računa uzme li se u obzir istina o ljudskoj seksualnosti bazirana na znanstveno provjerenim i dokazanim činjenicama, ali i skori ulazak Hrvatske u EU te prilagodba školskog programa europskim standardima.
Seksualnost je integralni dio osobnosti svakog ljudskog bića. Potpuni razvoj seksualnosti ovisi o zadovoljenju osnovnih ljudskih potreba kao što su želja za kontaktom, intimnošću, emocionalnim izražavanjem, užitkom, nježnošću i ljubavlju.
Seksualnost se oblikuje kroz osobne i društvene odnose. Potpuni razvoj seksualnosti je neophodan za individualnu, interpersonalnu i društvenu dobrobit.
Seksualna prava su univerzalna ljudska prava, zasnovana na slobodi, dostojanstvu i jednakosti svih ljudskih bića. Budući da je zdravlje osnovno ljudsko pravo tako i seksualno zdravlje mora biti osnovno ljudsko pravo. Da bi se osiguralo da ljudska bića i društva razvijaju zdravu seksualnost, sljedeća seksualna prava moraju biti prepoznata, promicana, poštivana i zaštićena svim sredstvima i u svim društvima. Seksualno zdravlje je rezultat okruženja koje prepoznaje, poštuje i primjenjuje seksualna prava.
Seksualna prava su osnovna i opća ljudska prava.
1. Pravo na seksualnu slobodu. Seksualna sloboda obuhvaća mogućnost potpunog izražavanja osobnih seksualnih potencijala. To, dakako, isključuje sve vrste seksualne prisile, eksploatacije i zlostavljanja, bilo kada i u bilo kojoj situaciji.
2. Pravo na seksualnu autonomiju, seksualni integritet i sigurnost seksualnog tijela. Ovo pravo uključuje sposobnost donošenja samostalnih odluka o vlastitom seksualnom životu unutar konteksta osobne i društvene etike. Isto tako, obuhvaća kontrolu vlastitog tijela i uživanje u vlastitom tijelu slobodno od zlostavljanja, sakaćenja i nasilja svake vrste.
3. Pravo na seksualnu privatnost. Pravo na seksualnu privatnost uključuje pravo na vlastite intimne odluke i ponašanja, sve dok se njima ne ugrožavaju seksualna prava drugih.
4. Pravo na seksualnu jednakost. Odnosi se na slobodu od svih vrsta diskriminacije bez obzira na spol, rod, seksualnu orijentaciju, dob, rasu, društvenu klasu, vjeru, te fizičku ili emocionalnu različitost.
5. Pravo na seksualni užitak. Seksualni užitak, uključujući autoerotizam, izvor je fizičke, psihičke, intelektualne i duhovne dobrobiti.
6. Pravo na emocionalno seksualno izražavanje. Seksualno izražavanje jest više od erotskog užitka ili seksualnog čina. Svatko ima pravo izražavati svoju seksualnost kroz komunikaciju, dodir, emocionalno izražavanje i ljubav.
7. Pravo na slobodu seksualnog udruživanja. Riječ je o mogućnosti sklapanja ili ne sklapanja braka, razvoda i uspostavljanja drugih oblika odgovornih seksualnih zajednica.
8. Pravo na slobodne i odgovorne reproduktivne izbore. Obuhvaća pravo na odlučivanje o roditeljstvu, broju djece, dobnoj razlici među djecom, te pravo slobodnog pristupa sredstvima kontrole i reguliranja plodnosti.
9. Pravo na seksualne informacije temeljene na znanstvenim istraživanjima. Ovo pravo podrazumijeva da seksualne informacije trebaju nastati kroz proces neovisnog i etičnog znanstvenog istraživanja, te da, na odgovarajuće načine, trebaju biti dostupne na svim društvenim razinama.
10. Pravo na sveobuhvatno obrazovanje o seksualnosti. Obrazovanje o seksualnosti jest cjeloživotni proces, koji počinje od rođenja, i treba uključivati sve društvene institucije.
11. Pravo na zaštitu seksualnog zdravlja. Zaštita seksualnog zdravlja treba biti dostupna i na razini prevencije i na razini tretmana seksualnih nedoumica, problema i poremećaja svih vrsta.

Smatramo kako su navedene činjenice ključne za stvaranje programa edukacije o seksualnom odgoju te da bi trebale biti na prvome mjestu u selekcijskom postupku izbora programa po kojem će se odvijati seksualna edukacija, u okviru Zdravstvenog programa, učenika osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj.

Za Sekciju psihologije seksualnosti pri Hrvatskom psihološkom društvu:

Maja Mamula, prof. psihologije
Iva Žegura, prof. psihologije
-------------------------------------------------------

Izvor: http://www.h-alter.org/ 
Ups! Zao nam je, ali samo registrovane korisnice/i mogu da objavljuju komentare, klikni ovde da se uloguješ ili registruješ

lgbt

Piše: Dušan Milojević

Dok je u Njujorku prošle nedelje ratifikovan zakon o istopolnim brakovima, što je prosl…

Mišel Fuko

Malo prije svoje smrti, Michel Foucault je pristao bez ustezanja govoriti dvojici američkih novinara. O borbi homoseksualaca, o sadomazohističkoj praksi, a prije svega o prijateljst…

drugaciji_svijet_je_moguc
ČETVRTI SVJETSKI RAT
Dražen Šimleša


Ekonomske alternative predstavljaju zaista poseban oblik borbe, možda upravo zato jer ih ljudi nekako najmanje očekuju u tom području. Razlog je što se neoliberalni kapitalizam čini toliko prevladavajućim da nam se ništa drugo ne čini realnim. No tijekom istraživanja za ovu knjigu i sam sam se ugodno iznenadio koliko nam se toga pruža na području, uvriježeno rečeno, ekonomije kako bismo poboljšali naš svijet. Što se tiče ekonomije i mogućnosti da ona služi i radi za ljude, a ne za malu skupinu na vrhu piramide moći, započet ćemo s konceptom kooperativa, kod nas poznatijih kao zadruge. Nakon toga ćemo predstaviti koncept fair trade ili poštene trgovine, eco-rata, LETS-a i na kraju mikrokreditiranja.BILBORD novoZnate li šta je Kodeks Alimentarius? novoNoam Chomsky o najavi priznanja palestinske države: Upozorenje prije 'tsunamija' u Izraelu novoDnevnik ugostiteljskog radnika anarhista novoSvedoci brutalnog obračuna, Atina 29. 6. 2011. novoS naksalitima kroz prašumu, 6. deo novoAmy Winehouse, SIIIING!!! novoZG Pride 2011 combo novoVesti sa grčkih ulica novoS naksalitima kroz prašumu, 5. deo novoIstina - pismo srednjoškolke iz FukušimeKontraTV / Submedia
SUBMEDIA | Puck shit up!
Ove nedelje:
1. 100 Seditions!
2. Riot in my Town
3. Nuck Block
4. Chilean Urban Eco-Defense
5. For the Lulz
6. Anti-G20 Comrades
Submedia | Puck shit up!
KontraTV / Aktuelno
Dok nas dug ne rastavi: Kofinas UŽIVO iz pobunjene Atine
Grčka vlada je glasala za novu rundu mera štednje, ne bi li obezbedila finansijsku injekciju od strane EU koja bi trabalo da spreči državni bankrot. Ali gnevni demonstranti su nasilno reagovali na takav ishod glasanja, i neposredno ispred parlamenta vode se žestoke bitke između policije i demonstranata. Prizori iz centra Atine podsećaju na ratište, dok u oblacima suzavca promiču figure sukobljenih strana. Stotine hiljada ljudi širom zemlje su stupili u dvodnevni štrajk protiv mera štednje. Oni kažu da je novo ogromno zaduživanje sa katastrofalnim kamatnim stopama taktika čije posledice su već iskusili i da neće ponovo nasesti na istu priču. O tome šta ta odluka grčkog parlamenta znači za Grčku i EU, za RT govori finansijski novinar (koji očigledno ima poteškoća da razlikuje anarhiste i provokatore) Demetri Kofinas.
Dok nas dug ne rastavi: Kofinas UŽIVO iz pobunjene Atine
KontraTV / Film
Stranac u šumi
Prvi kontakt u Amazonu: brazilska plemena govore o svojim iskustvima prvog kontakta sa belcima i opasnostima koje su potom usledile.
Stranac u šumi
KontraTV / Aktivizam
Španska revolucija
Španija je 15. maja pokrenula evropsku revoluciju. To što vlada potpuno medijsko pomračenje ne znači da španija ne sija nadom za bolje sutra! Širite zarazu!
Španska revolucija (Muse)
KontraTV / Aktuelno
Thom Hartmann: Druga nuklearka u Japanu... još opasnija od Fukušime?
Kevin Kamps iz Beyond Nuclear, poznat kao ekspert za pitanja nuklearnog otpada, govori o drugoj havarisanoj nuklearki u Japanu kojoj preti topljenje jezgra reaktora, kao i o konstantnim emisijama radioaktivnih čestica iz nuklearnih elektrana u SAD.

Oko 300 milja jugozapadno od Fukušime nalazi se nuklearni reaktor Mondžu - prototip brzog (fast-breeder) reaktora koji je do vrha napunjenn plutonijumom, najsmrtonosnijim elementom na planeti Zemlji. Prošle godine, nekakav uređaj koji je težak tri tone, pao je na Mondžu reaktor i blokira pristup gorivnim šipkama u jezgru reaktora. Uprkos nekoliko pokušaja, stvari još uvek nisu pod kontrolom. Naredne nedelje ponovo će pokušati da uklone iz reaktora taj objekat težak tri tone, ali kritičari upozoravaju da je ta procedura izuzetno opasna i mogla bi da izazove eksploziju gorivnih šipki. Jedan zloslutni znak koliko je opasna situacija je to što je glavni menadžer elektrane nedavno izvršio samoubistvo. Oštećena NE Mondžu je nuklearna bomba koja svakog časa može da eksplodira što bi zbrisalo grad Kjoto koji se nalazi na svega 60 milja daleko od fabrike, sa populacijom od milion ljudi. A najveći grad u Japanu, Tokio, nalazi se na mestu koje je niz vetar u odnosu na havarisanu NE Mondžu.
Pa, šta sve to znači i šta ima novo u vezi sa ugroženim NE u Sjedinjenim Državama, u Nebraski?
Thom Hartmann: Druga nuklearka u Japanu... još opasnija od Fukušime?
KontraTV / Aktuelno
Thom Hartmann: Nuklearna energija - Umalo da ostanemo bez Nebraske
Nakon nuklearne katastrofe u Fukušimi, mnogi ljudi su se pitali koji šta je kog đavola trebalo Japancima da prave nuklearnu elektranu na obali koja je pod stalnim udarima zemljotresa i cunamija. To je kao da su hteli da im se ovo desi - ko bi mogao da bude tako glup? Svakako, u Sjedinjenim Državama se smatra da su Amerikanci mnogo pažljiviji i da više vode računa o tome gde će sagraditi svoje nuklearne elektrane. E pa... nije tako.
NE Fort Calhoun koja se nalazi nadomak Omahe, Nebraska, potpuno je opkoljena vodom. Ali izgleda da to tako ide kada napravite NE posred plavne doline koja se prostire pored Misurija. Voda se zaustavla na nivou koji je pola metra IZNAD ravni na kojoj se nalazi elektrana - i jedina stvar koja sprečava da voda poplavi NE Fort Calhoun, baš kao što je to bio slučaj u Fukušimi, je gumeni zid visine dva metra koji je podignut oko elektrane. Ali nije to jedina ugrožena nuklearka. Nizvodno niz Misuri, na jugoistoku Nebraske, nalazi se NE Cooper koju takođe ugrožava poplava.
Thom Hartmann: Nuklearna energija - Umalo da ostanemo bez Nebraske
KontraTV / Aktivizam
People's Revolution at the Dam square
Prvomajske demonstracije širom Evrope i pokret 15 maja (M15) u Španiji su nagovestile novi trend. Ljudi počinju da reaguju, da izlaze na ulice i zauzimaju trgove širom Evrope. Španski pokret "Democracia Real" koji je nastao 15. maja izazvao je nastanak pokreta "Alithini Dimokratia" u Grčkoj deset dana kasnije. Kada se i u Holandiji pojavio sličan pokret, "Echte Democracie", od početka je koncipiran kao deo opštijeg jačanja evropske "Prave demoktarije". Ljudi su na ulicama, reaguju, diskutuju o situciji i odlučuju o svojoj budućnosti na pravi demokratski način. Oni istupaju protiv situacije u kojoj će "drugi oglučivati o njihovoj budućnosti bez njih".

Mi vas očekujemo!
Prava demokratija - otvorena skupština Groningena
http://realdemocracygroningen.wordpress.com
Echte Democracie - narodna revolucija u Holandiji
KontraTV / Aktuelno
Okeani pred izumiranjem
Novi izveštaj pomorskih naučnika kaže da postoji ozbiljna pretnja opstanku tri četvrtine svetskih koralnih grebena. To će imati ogromne posledice po raznovsnost morskog života u okeanima, a može čak biti i okidač novog ciklusa masovnog izumranja.
Okeanima preti izumiranje
 


[ Traži ]