Iz drugih izvora
Jun 08, 2011 - 07:55 PM
pročitano:  1060  puta

Više puta godišnje – a najmanje jednom u jesen i jednom u proljeće – u našem se gradu održava velebna parada. Tijekom te parade splitskih ulicama u povorci poteče ekskluzivno muško društvo, koje se na javnim mjestima grli i iskazuje uzajamnu privrženost. Poneseni emocijama, akteri ove parade svuku se goli do pojasa i pokazuju svoje bicepse grijući ih na zubatom jesenskom suncu.

Suvišno je i reći, akteri ove parade „krše zakon o okupljanju“ i „remete red i mir“. Tijekom parade konzumiraju veće količine alkohola, viču i skandiraju, a parole koje izriču redovito uključuju i nisku onih koje misle „jebat“, „satrat“ i „zgazit“. U nekim – srećom, sve rjeđim – slučajevima ova parada završava masovnim uništavanjem imovine, paljenjem kontejnera i opsežnim policijskim intervencijama.štampaj  Print the article: Jurica Pavičić: Splićani, dođite u Đardin na gay pride!   pošalji
Jun 08, 2011 - 07:49 PM
pročitano:  901  puta

Koliko mladi u državama nastalim na području bivše Jugoslavije, uopće poznaju svoje susjede - i nekadašnje sugrađane? Regionalna inicijativa za mobilnost mladih je morala utvrditi: veoma malo, ali ih svejedno - mrze.

Regionalna inicijativa za mobilnost mladih (RIM) je zajednički projekt Mreže mladih Hrvatske, Omladinske informativne agencija iz Bosne i Hercegovine i Građanske inicijative iz Srbije. Podršku za međusobne susrete i upoznavanje dobivaju i iz najviših političkih krugova u svojim zemljama - među ostalima i od hrvatskog predsjednika Josipovića, ali za sada jedino mogu konstatirati kako mladi - u pravilu i rođeni nakon raspada bivše zajedničke države,  veoma loše poznaju regiju u kojoj žive.štampaj  Print the article: 'Nacrtajte kartu bivše Jugoslavije'   pošalji
Jun 08, 2011 - 07:42 PM
pročitano:  913  puta


Fotke: Antifa Recherche

U Nemačkoj su već nekoliko godina žene sve prisutnije na desnoradikalnoj sceni. Više ne žele da stoje u pozadini nego preuzimaju važne funkcije u neonacističkim krugovima. Na čelo NPD-a u Rajnald Pfalcu izabrana je žena

Na ekstremnoj desnici dominiraju muškarci. U 80 odsto slučajeva oni se nalaze u prvim redovima. „Poslednjih godina se primećuje da su žene sve prisutnije na desnoekstremističkoj sceni. Ne žele više da politiku prepuštaju muškarcima“, kaže Andreas Špajt, koautor knjige „Devojačka stvar“ koja se bavi ovim fenomenom.štampaj  Print the article: Nemačka: Žene sve aktivnije među neonacistima   pošalji
Jun 08, 2011 - 07:32 PM
pročitano:  693  puta

EU opet dozvolila izvoz radioaktivnog smeća izvan Unije

Moguće da je ovaj preokret uzrokovala odluka Njemačke da do 2023. godine zatvori sve svoje nuklearke, no veća je vjerojatnost da je Europa općenito shvatila da sa svojim nuklearnim otpadom – ipak nema kud

ZAGREB  Kako je ovih dana zaključeno na Odboru za energetiku pri EU parlamentu, članicama EU-a treba dozvoliti izvoz radioaktivnog otpada u zemlje izvan Unije, pod uvjetom da je taj otpad prethodno obrađen u skladu s novim pravilima sigurnosti.

Takav je prijedlog nacrta Direktive o zbrinjavanju istrošenog visokoradioaktivnog goriva i ostalog radioaktivnog otpada potpuni zaokret u odnosu na nacrt direktive iz studenog prošle godine, kad je predloženo da svaka država – članica izradi vlastiti program zbrinjavanja, i da se izvoz zabrani.štampaj  Print the article: Hrvatska neće morati graditi odlagališta nuklearnog otpada   pošalji
Jun 08, 2011 - 07:25 PM
pročitano:  1688  puta

Vodstvo Demokratske zajednice Mađara Hrvatske (DZMH) u nedjelju, 29. svibnja, u Osijeku je ugostilo trojicu pripadnika mađarske neonacističke stranke Jobbik u prostorima Prosvjetno-kulturnog centra Mađara u vlasništvu Republike Hrvatske, saznaje tportal

Piše: Kruno Kartus

Parlamentarac ekstremističkog Jobbika István Szávay s dvojicom suradnika raspitivao se o načinima pomoći DZMH-u, udruzi čiji se članovi kandidiraju na manjinskim, lokalnim i općim izborima u Hrvatskoj. Predsjednik DZMH-a Sándor Jakab potužio se Szávayu na odluke mađarske državne zaklade od koje udruga očekuje financijsku pomoć i izrazio nadu u uspješnu suradnju s Jobbikom.štampaj  Print the article: Skandal u Osijeku: Primili mađarske neonaciste u Prosvjetno-kulturnom centru   pošalji
Jun 07, 2011 - 03:04 PM
pročitano:  785  puta

Po novoj strategiji, kompjuterska sabotaža koja dolazi iz inostranstva biće smatrana „činom rata”.

Vašington – Hakerski napad na kompjuterske sisteme u SAD biće ubuduće smatran činom rata i Pentagon će biti spreman da po potrebi uzvrati i tradicionalnom vojnom silom, elementi su prve formalne sajber-strategije Amerike, čije je detalje, pozivajući se na anonimne izvore, ekskluzivno objavio jučerašnji „Volstrit džornal”.

Nova strategija, čiji će principi, ali ne i detalji, zvanično biti obelodanjeni idućeg meseca, prvi je pokušaj da se aktivno predupređuju sve veći upadi kompjuterskih provalnika – hakera – u važne kompjuterske sisteme, administrativne, korporacijske i vojne, što ima potencijal da izazove velike poremećaje i nanese ozbiljnu štetu.štampaj  Print the article: Pentagon će bombardovati hakere   pošalji
Jun 07, 2011 - 01:39 PM
pročitano:  987  puta


Središnja Kina proživljava najtežu sušu u posljednjih 50 godina. No nije samo vrijeme krivo za elementranu nepogodu: stručnjaci krive i vladin ponos - projekt brane Tri klanca na Jangceu.

Ljudi koji žive uz rijeku Jangce u središnjoj Kini inače u ovo doba godine strahuju od poplava. No ove godine je situacija potpuno drugačija. Poljoprivrednici su na rubu očaja: rižine stabiljke su požutjele od suše a i ribogojilištima nedostaje voda. 35 milijuna stanovnika središnje i dijelova južne Kine je pogođeno najtežom sušom u posljednjih pola stoljeća. Ni najstariji ne pamte tako niski vodostaj Jangcea.štampaj  Print the article: "Projekt stoljeća" se pretvara u problem stoljeća   pošalji
Jun 07, 2011 - 12:50 PM
pročitano:  1300  puta

stonewall

Pobuna u njujorškom klubu Stonewall u ljeto 1969, zbog sustavnog policijskog ugnjetavanja, predstavlja početak suvremenog pokreta za prava gejeva i lezbijki. Knjiga američkog povjesničara Davida Cartera 'Stonewall – pobuna koja je rasplamsala gej revoluciju' u izdanju Zagreb Pridea najiscrpniji je prikaz višednevnih nereda u Greenwich Villageu, koji su bili početak globalne promjene negativne društvene paradigme o homoseksualnosti

Piše: Gordan Duhaček

Otkad se u Hrvatskoj održava zagrebačka Povorka ponosa, a tome ima već deset godina, mnogi se i dalje pitaju jedno te isto pitanje: zašto ti pederi paradiraju? Nevjerica zbog same ideje da jedna skupina građana izlazi na ulice prosvjedovati zbog bilo čega, pa i diskriminacije na temelju seksualnosti, indikativan je podatak o hrvatskom društvu, koje se u posljednje dvije-tri godine tek okušava u razvijanju demokracije kada je riječ o javnim prosvjedima.štampaj  Print the article: Zašto homoseksualci paradiraju?   pošalji
Jun 07, 2011 - 09:19 AM
pročitano:  1085  puta

partizanka

Upra­vo ob­ja­vlje­na pr­va knji­ga o ovoj te­mi na­sta­la je na osno­vu in­ter­vjua sa 14 is­tak­nu­tih par­ti­zan­ki, me­đu ko­ji­ma je i Ti­to­va dru­ga že­na Her­ta Has

– Ja sam Ne­ven­ka Pe­trić La­lić, a muž mi je Ste­van La­lić Pe­trić. Kao što vi­di­te, ste­pen mo­je eman­ci­pa­ci­je je bio to­li­ki da je to bio uslov. Ro­đe­na sam 11. mar­ta 1927. go­di­ne u Ma­slo­va­ra­ma kod Ba­nja­lu­ke…

– Mno­gim mu­že­vi­ma ni­je od­go­va­ra­lo da im že­na ra­di i dr­ži go­vo­re. Dis­kri­mi­na­ci­ja je po­sto­ja­la i od stra­ne ko­mu­ni­sta i ne­ko­mu­ni­sta… (Bra­ni­sla­va Pe­ro­vić Ne­ško­vić)

– Ja­ko mno­go se pro­vo­di­lo vre­me­na na po­slu. No­ći sam pro­vo­di­la na po­slu i ne sa­mo ja. Po­sle ra­ta je bi­la ta­kva eko­nom­ska si­tu­a­ci­ja, te­ška. Sve je bi­lo raz­ro­va­no, sve je bi­lo raz­ru­še­no. Taj ne­do­sta­tak teh­ni­ke se mo­rao na­dok­na­di­ti ve­li­kom ra­dom. Šta je da­nas na­pra­vi­ti ne­ku ana­li­zu, imaš kom­pju­ter, le­po pre­me­štaš broj­ke, a mi smo sve to mo­ra­li ruč­no. A kad smo do­bi­li one ma­ši­ne za mno­že­nje i de­lje­nje, to nam je već bio vi­šak. Ta­da je sve po­či­va­lo na ljud­skom ra­du. Baš sam pre ne­ki dan ču­la u jed­noj te­le­vi­zij­skoj emi­si­ji ka­ko se vr­lo ra­do plju­je po tom vre­me­nu i ne­ko je re­kao da sve što su ra­di­le omla­din­ske or­ga­ni­za­ci­je, ce­la bri­ga­da, to je­dan ba­ger ura­di. Ali ba­ge­ra ni­je bi­lo, u to­me je stvar…štampaj  Print the article: Par­ti­zan­ke kao gra­đan­ke   pošalji
Jun 07, 2011 - 01:55 AM
pročitano:  699  puta


Savezna vlada kancelarke Angele Merkel donela je u ponedeljak na vanrednoj sednici odluku o trenutnom zatvaranju osam nuklearnih elektrana i o postepenom daljem napuštanju korišćenja atomske energije do 2022. godine.

Bundestagu će uskoro na glasanje biti podnet izmenjeni tekst sada važećeg zakona o korišćenju atomske energije. Od osam atomskih centrala koje treba da budu zatvorene odmah, jedna će najverovatnije ostati delimično u funkciji do 2013. godine za slučaj da tokom narednih zima bude došlo do nestašica struje.štampaj  Print the article: Nemačko zbogom atomskoj energiji   pošalji

lgbt

Piše: Dušan Milojević

Dok je u Njujorku prošle nedelje ratifikovan zakon o istopolnim brakovima, što je prosl…

Mišel Fuko

Malo prije svoje smrti, Michel Foucault je pristao bez ustezanja govoriti dvojici američkih novinara. O borbi homoseksualaca, o sadomazohističkoj praksi, a prije svega o prijateljst…

drugaciji_svijet_je_moguc
ČETVRTI SVJETSKI RAT
Dražen Šimleša


Ekonomske alternative predstavljaju zaista poseban oblik borbe, možda upravo zato jer ih ljudi nekako najmanje očekuju u tom području. Razlog je što se neoliberalni kapitalizam čini toliko prevladavajućim da nam se ništa drugo ne čini realnim. No tijekom istraživanja za ovu knjigu i sam sam se ugodno iznenadio koliko nam se toga pruža na području, uvriježeno rečeno, ekonomije kako bismo poboljšali naš svijet. Što se tiče ekonomije i mogućnosti da ona služi i radi za ljude, a ne za malu skupinu na vrhu piramide moći, započet ćemo s konceptom kooperativa, kod nas poznatijih kao zadruge. Nakon toga ćemo predstaviti koncept fair trade ili poštene trgovine, eco-rata, LETS-a i na kraju mikrokreditiranja.BILBORD novoZnate li šta je Kodeks Alimentarius? novoNoam Chomsky o najavi priznanja palestinske države: Upozorenje prije 'tsunamija' u Izraelu novoDnevnik ugostiteljskog radnika anarhista novoSvedoci brutalnog obračuna, Atina 29. 6. 2011. novoS naksalitima kroz prašumu, 6. deo novoAmy Winehouse, SIIIING!!! novoZG Pride 2011 combo novoVesti sa grčkih ulica novoS naksalitima kroz prašumu, 5. deo novoIstina - pismo srednjoškolke iz FukušimeKontraTV / Submedia
SUBMEDIA | Puck shit up!
Ove nedelje:
1. 100 Seditions!
2. Riot in my Town
3. Nuck Block
4. Chilean Urban Eco-Defense
5. For the Lulz
6. Anti-G20 Comrades
Submedia | Puck shit up!
KontraTV / Aktuelno
Dok nas dug ne rastavi: Kofinas UŽIVO iz pobunjene Atine
Grčka vlada je glasala za novu rundu mera štednje, ne bi li obezbedila finansijsku injekciju od strane EU koja bi trabalo da spreči državni bankrot. Ali gnevni demonstranti su nasilno reagovali na takav ishod glasanja, i neposredno ispred parlamenta vode se žestoke bitke između policije i demonstranata. Prizori iz centra Atine podsećaju na ratište, dok u oblacima suzavca promiču figure sukobljenih strana. Stotine hiljada ljudi širom zemlje su stupili u dvodnevni štrajk protiv mera štednje. Oni kažu da je novo ogromno zaduživanje sa katastrofalnim kamatnim stopama taktika čije posledice su već iskusili i da neće ponovo nasesti na istu priču. O tome šta ta odluka grčkog parlamenta znači za Grčku i EU, za RT govori finansijski novinar (koji očigledno ima poteškoća da razlikuje anarhiste i provokatore) Demetri Kofinas.
Dok nas dug ne rastavi: Kofinas UŽIVO iz pobunjene Atine
KontraTV / Film
Stranac u šumi
Prvi kontakt u Amazonu: brazilska plemena govore o svojim iskustvima prvog kontakta sa belcima i opasnostima koje su potom usledile.
Stranac u šumi
KontraTV / Aktivizam
Španska revolucija
Španija je 15. maja pokrenula evropsku revoluciju. To što vlada potpuno medijsko pomračenje ne znači da španija ne sija nadom za bolje sutra! Širite zarazu!
Španska revolucija (Muse)
KontraTV / Aktuelno
Thom Hartmann: Druga nuklearka u Japanu... još opasnija od Fukušime?
Kevin Kamps iz Beyond Nuclear, poznat kao ekspert za pitanja nuklearnog otpada, govori o drugoj havarisanoj nuklearki u Japanu kojoj preti topljenje jezgra reaktora, kao i o konstantnim emisijama radioaktivnih čestica iz nuklearnih elektrana u SAD.

Oko 300 milja jugozapadno od Fukušime nalazi se nuklearni reaktor Mondžu - prototip brzog (fast-breeder) reaktora koji je do vrha napunjenn plutonijumom, najsmrtonosnijim elementom na planeti Zemlji. Prošle godine, nekakav uređaj koji je težak tri tone, pao je na Mondžu reaktor i blokira pristup gorivnim šipkama u jezgru reaktora. Uprkos nekoliko pokušaja, stvari još uvek nisu pod kontrolom. Naredne nedelje ponovo će pokušati da uklone iz reaktora taj objekat težak tri tone, ali kritičari upozoravaju da je ta procedura izuzetno opasna i mogla bi da izazove eksploziju gorivnih šipki. Jedan zloslutni znak koliko je opasna situacija je to što je glavni menadžer elektrane nedavno izvršio samoubistvo. Oštećena NE Mondžu je nuklearna bomba koja svakog časa može da eksplodira što bi zbrisalo grad Kjoto koji se nalazi na svega 60 milja daleko od fabrike, sa populacijom od milion ljudi. A najveći grad u Japanu, Tokio, nalazi se na mestu koje je niz vetar u odnosu na havarisanu NE Mondžu.
Pa, šta sve to znači i šta ima novo u vezi sa ugroženim NE u Sjedinjenim Državama, u Nebraski?
Thom Hartmann: Druga nuklearka u Japanu... još opasnija od Fukušime?
KontraTV / Aktuelno
Thom Hartmann: Nuklearna energija - Umalo da ostanemo bez Nebraske
Nakon nuklearne katastrofe u Fukušimi, mnogi ljudi su se pitali koji šta je kog đavola trebalo Japancima da prave nuklearnu elektranu na obali koja je pod stalnim udarima zemljotresa i cunamija. To je kao da su hteli da im se ovo desi - ko bi mogao da bude tako glup? Svakako, u Sjedinjenim Državama se smatra da su Amerikanci mnogo pažljiviji i da više vode računa o tome gde će sagraditi svoje nuklearne elektrane. E pa... nije tako.
NE Fort Calhoun koja se nalazi nadomak Omahe, Nebraska, potpuno je opkoljena vodom. Ali izgleda da to tako ide kada napravite NE posred plavne doline koja se prostire pored Misurija. Voda se zaustavla na nivou koji je pola metra IZNAD ravni na kojoj se nalazi elektrana - i jedina stvar koja sprečava da voda poplavi NE Fort Calhoun, baš kao što je to bio slučaj u Fukušimi, je gumeni zid visine dva metra koji je podignut oko elektrane. Ali nije to jedina ugrožena nuklearka. Nizvodno niz Misuri, na jugoistoku Nebraske, nalazi se NE Cooper koju takođe ugrožava poplava.
Thom Hartmann: Nuklearna energija - Umalo da ostanemo bez Nebraske
KontraTV / Aktivizam
People's Revolution at the Dam square
Prvomajske demonstracije širom Evrope i pokret 15 maja (M15) u Španiji su nagovestile novi trend. Ljudi počinju da reaguju, da izlaze na ulice i zauzimaju trgove širom Evrope. Španski pokret "Democracia Real" koji je nastao 15. maja izazvao je nastanak pokreta "Alithini Dimokratia" u Grčkoj deset dana kasnije. Kada se i u Holandiji pojavio sličan pokret, "Echte Democracie", od početka je koncipiran kao deo opštijeg jačanja evropske "Prave demoktarije". Ljudi su na ulicama, reaguju, diskutuju o situciji i odlučuju o svojoj budućnosti na pravi demokratski način. Oni istupaju protiv situacije u kojoj će "drugi oglučivati o njihovoj budućnosti bez njih".

Mi vas očekujemo!
Prava demokratija - otvorena skupština Groningena
http://realdemocracygroningen.wordpress.com
Echte Democracie - narodna revolucija u Holandiji
KontraTV / Aktuelno
Okeani pred izumiranjem
Novi izveštaj pomorskih naučnika kaže da postoji ozbiljna pretnja opstanku tri četvrtine svetskih koralnih grebena. To će imati ogromne posledice po raznovsnost morskog života u okeanima, a može čak biti i okidač novog ciklusa masovnog izumranja.
Okeanima preti izumiranje
 


[ Traži ]