Topic name: Društvo

View all stories under this topic.

Sep 09, 2011 - 03:34 PM
pročitano:  1622  puta

gun&pills

Piše: Kristijan Grđan 

Liječnici su kategorija koja najviše ukazuje centrima za socijalnu skrb da je nekog njihovog pacijenta potrebno lišiti poslovne sposobnosti. To im otvara mogućnost bavljenja skrbništvom u "fušu" pa se neki liječnici, umjesto psihičkim zdravljem. bave ugovorima o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju (sve po želji pacijenata), žele se mijenjati sa pacijentima za stan ili kuću, osiguravaju štedne uloge...štampaj  Print the article: Prava s odgodom   pošalji
Jul 16, 2011 - 08:18 PM
pročitano:  3461  puta

H

Piše: Jelena Subin

Zbog dramatično loših uslova, pojedine srpske klinike trebalo bi proglasiti nefunkcionalnim. Nema toaleta, zidovi puni vlage, bube šetaju po sobama, a bolesnici spavaju po hodnicimaštampaj  Print the article: Bolnice postale logori!   pošalji
Jun 07, 2011 - 09:19 AM
pročitano:  1085  puta

partizanka

Upra­vo ob­ja­vlje­na pr­va knji­ga o ovoj te­mi na­sta­la je na osno­vu in­ter­vjua sa 14 is­tak­nu­tih par­ti­zan­ki, me­đu ko­ji­ma je i Ti­to­va dru­ga že­na Her­ta Has

– Ja sam Ne­ven­ka Pe­trić La­lić, a muž mi je Ste­van La­lić Pe­trić. Kao što vi­di­te, ste­pen mo­je eman­ci­pa­ci­je je bio to­li­ki da je to bio uslov. Ro­đe­na sam 11. mar­ta 1927. go­di­ne u Ma­slo­va­ra­ma kod Ba­nja­lu­ke…

– Mno­gim mu­že­vi­ma ni­je od­go­va­ra­lo da im že­na ra­di i dr­ži go­vo­re. Dis­kri­mi­na­ci­ja je po­sto­ja­la i od stra­ne ko­mu­ni­sta i ne­ko­mu­ni­sta… (Bra­ni­sla­va Pe­ro­vić Ne­ško­vić)

– Ja­ko mno­go se pro­vo­di­lo vre­me­na na po­slu. No­ći sam pro­vo­di­la na po­slu i ne sa­mo ja. Po­sle ra­ta je bi­la ta­kva eko­nom­ska si­tu­a­ci­ja, te­ška. Sve je bi­lo raz­ro­va­no, sve je bi­lo raz­ru­še­no. Taj ne­do­sta­tak teh­ni­ke se mo­rao na­dok­na­di­ti ve­li­kom ra­dom. Šta je da­nas na­pra­vi­ti ne­ku ana­li­zu, imaš kom­pju­ter, le­po pre­me­štaš broj­ke, a mi smo sve to mo­ra­li ruč­no. A kad smo do­bi­li one ma­ši­ne za mno­že­nje i de­lje­nje, to nam je već bio vi­šak. Ta­da je sve po­či­va­lo na ljud­skom ra­du. Baš sam pre ne­ki dan ču­la u jed­noj te­le­vi­zij­skoj emi­si­ji ka­ko se vr­lo ra­do plju­je po tom vre­me­nu i ne­ko je re­kao da sve što su ra­di­le omla­din­ske or­ga­ni­za­ci­je, ce­la bri­ga­da, to je­dan ba­ger ura­di. Ali ba­ge­ra ni­je bi­lo, u to­me je stvar…štampaj  Print the article: Par­ti­zan­ke kao gra­đan­ke   pošalji
Apr 22, 2011 - 09:34 AM
pročitano:  1110  puta

Priznaj, zar nije čika Đilas uvek bio dobar prema vama: Gradonačelnik Adolf lično isleđuje maloletnog svedoka, glede navoda mrskog Amnesty InternationalPriznaj, zar nije čika Đilas uvek bio dobar prema vama: Gradonačelnik Adolf lično isleđuje maloletnog svedoka, glede navoda mrskog Amnesty International

Piše: Marko Matić

Čovek za čiji bi se politički angažman kao zaštitni znak mogla uzeti testera, rešio je da, u ime svog rejtinga, srbijanske štampane medije časti uskršnjim darom od tričavih 73 hiljada evra. To je suma koju je Adolf Đilas izdvojio iz prezadužene gradske kase, kako bi na sav glas objavio svoje privatno pismo koje je poslao organizaciji Amnesty International u kojem tvrdi da je glavni grad Srbije pravi raj za, buldožerima iseljene, Romeštampaj  Print the article: Pismo za Amnesty International vredno 73000 €   pošalji
Feb 02, 2011 - 02:52 PM
pročitano:  1013  puta

Sve više žitelja prestonice odlučuje se na razbojništvo da bi obezbedili puku egzistenciju. Lopovi u noći između subote i nedelje iz prodavnice, umesto novca, ukrali mleko, meso, voće i slatkiše

POLICIJA traga za najmanje dvojicom pljačkaša za koje se sumnja da su u noći između subote i nedelje opljačkali prodavnicu "Maksi" u Kosmajskoj ulici, u beogradskom naselju Cerak. Ovim razbojnicima novac nije bio motiv. Naprotiv, iz "Maksija" je ukradena hrana, od mleka, preko suhomesnatih proizvoda i mesa, do voća i slatkiša.štampaj  Print the article: Beograd: U pljačku zbog - gladi   pošalji
Jan 24, 2011 - 01:03 AM
pročitano:  1345  puta

Istraživanja pokazuju da smo i ove godine svetski prvaci u „ubijanju vremena“ ispred malih ekrana. Manija za televizijom pokazuje koliko se loše živi.

SIROTINJSKA zabava, učmalost duha, krah kulture, uljuljkivanje narodnih masa... Sve ovo sinonimi su za gledanje televizije, „discipline“ u kojoj nam, po svemu sudeći, nema ravnih. Podatak da smo i ove godine prvaci sveta u sedenju ispred malih ekrana po mnogima najbolje pokazuje kako se zapravo danas u Srbiji živi.

Jer, TV manija koja je zavladala samo je količnik svih nevolja prosečnog Srbina: siromaštvo, nezaposlenost, opšta apatija, ali i pogrešne životne navike. Buljenje u ekran, za male pare, našem čoveku daje privid da se stvarno zabavlja i u udobnosti svog doma stiče utisak da mu nije dosadno u životu.štampaj  Print the article: Gledanje televizora nas pretvara u idiote   pošalji
Jan 14, 2011 - 01:37 AM
pročitano:  1606  puta


Pitanje problema agresivnosti mladih aktualizuje se u Srbiji gotovo svakodnevno. U društvu, koje i dve decenije nakon ratova, nije uspelo da uspostavi toleranciju i dijalog kao način rešavanja problema, izrodile su se generacije poremećenog sistema vrednosti, koje više ne prezaju ni od čega. Njihova brutalnost rezultat je predrasuda i stereotipa, koje nose iz porodice, vršnjačke grupe, škole i sredine u kojoj žive. Pozivanje na devedesete godine ratova i sankcija u njihovom slučaju više ne stoji.štampaj  Print the article: Srbija - Mladi šokiraju bijesom i nasiljem   pošalji
Nov 15, 2010 - 10:41 AM
pročitano:  984  puta

Kada sam prvog dana posle zemljotresa pošao da popravim krov kod drugara Milana u Grdici, supruga Vlada mi je rekla "nemoj slučajno da si uzeo pare jer su i oni u teškoj situaciji". Rekao sam joj taman posla, šta ti pada na pamet.

KRALJEVO - Komšija Mićo i ja smo otišli u Grdicu, a onda su oko podne počeli da stižu pozivi, jer je moja supruga dala oglas na TV "Melos" da pomažemo unesrećenima. Morao sam da isključim telefon jer sam morao da radim. Žao mi je onih kod kojih nisam došao, ali imam samo dve ruke - priča Miladin Vučetić, građevinac iz Kraljeva, koji je posle zemljotresa popravio besplatno više od 20 oštećenih krovova.štampaj  Print the article: Uzajamna pomoć u Kraljevu: Popravio više od 20 krovova besplatno   pošalji
Nov 11, 2010 - 12:16 AM
pročitano:  801  puta
U filmu 'Bogovi su pali na tjeme' afričkom pustinjskom urođeniku - kalaharijskom Bušmanu - pada na glavu prazna boca osvježavajućeg pića. U kulturu lovaca i sakupljača prilagođenih prirodi (a ne obratno), kulturu koja ne poznaje izlišne predmete ni privatnu svojinu, a koju neki antropolozi povezuju sa samim korijenima čovječanstva, taj predmet suvremene civilizacije unosi razdor i zato mora biti vraćen 'bogovima' koji su ga Bušmanima dali.

štampaj  Print the article: Bušmane iseljavaju i pretvaraju u propalu sirotinju   pošalji
Nov 06, 2010 - 02:40 AM
pročitano:  756  puta
Moralni principi mogu doneti više zla nego dobrog. Primenjujemo ih selektivno, kako nam odgovara. Prenose nas na pogrešne nivoe apstrakcije.


štampaj  Print the article: Da li nas moralni principi zaglupljuju?   pošalji

lgbt

Piše: Dušan Milojević

Dok je u Njujorku prošle nedelje ratifikovan zakon o istopolnim brakovima, što je prosl…

Mišel Fuko

Malo prije svoje smrti, Michel Foucault je pristao bez ustezanja govoriti dvojici američkih novinara. O borbi homoseksualaca, o sadomazohističkoj praksi, a prije svega o prijateljst…

drugaciji_svijet_je_moguc
ČETVRTI SVJETSKI RAT
Dražen Šimleša


Ekonomske alternative predstavljaju zaista poseban oblik borbe, možda upravo zato jer ih ljudi nekako najmanje očekuju u tom području. Razlog je što se neoliberalni kapitalizam čini toliko prevladavajućim da nam se ništa drugo ne čini realnim. No tijekom istraživanja za ovu knjigu i sam sam se ugodno iznenadio koliko nam se toga pruža na području, uvriježeno rečeno, ekonomije kako bismo poboljšali naš svijet. Što se tiče ekonomije i mogućnosti da ona služi i radi za ljude, a ne za malu skupinu na vrhu piramide moći, započet ćemo s konceptom kooperativa, kod nas poznatijih kao zadruge. Nakon toga ćemo predstaviti koncept fair trade ili poštene trgovine, eco-rata, LETS-a i na kraju mikrokreditiranja.BILBORD novoZnate li šta je Kodeks Alimentarius? novoNoam Chomsky o najavi priznanja palestinske države: Upozorenje prije 'tsunamija' u Izraelu novoDnevnik ugostiteljskog radnika anarhista novoSvedoci brutalnog obračuna, Atina 29. 6. 2011. novoS naksalitima kroz prašumu, 6. deo novoAmy Winehouse, SIIIING!!! novoZG Pride 2011 combo novoVesti sa grčkih ulica novoS naksalitima kroz prašumu, 5. deo novoIstina - pismo srednjoškolke iz FukušimeKontraTV / Submedia
SUBMEDIA | Puck shit up!
Ove nedelje:
1. 100 Seditions!
2. Riot in my Town
3. Nuck Block
4. Chilean Urban Eco-Defense
5. For the Lulz
6. Anti-G20 Comrades
Submedia | Puck shit up!
KontraTV / Aktuelno
Dok nas dug ne rastavi: Kofinas UŽIVO iz pobunjene Atine
Grčka vlada je glasala za novu rundu mera štednje, ne bi li obezbedila finansijsku injekciju od strane EU koja bi trabalo da spreči državni bankrot. Ali gnevni demonstranti su nasilno reagovali na takav ishod glasanja, i neposredno ispred parlamenta vode se žestoke bitke između policije i demonstranata. Prizori iz centra Atine podsećaju na ratište, dok u oblacima suzavca promiču figure sukobljenih strana. Stotine hiljada ljudi širom zemlje su stupili u dvodnevni štrajk protiv mera štednje. Oni kažu da je novo ogromno zaduživanje sa katastrofalnim kamatnim stopama taktika čije posledice su već iskusili i da neće ponovo nasesti na istu priču. O tome šta ta odluka grčkog parlamenta znači za Grčku i EU, za RT govori finansijski novinar (koji očigledno ima poteškoća da razlikuje anarhiste i provokatore) Demetri Kofinas.
Dok nas dug ne rastavi: Kofinas UŽIVO iz pobunjene Atine
KontraTV / Film
Stranac u šumi
Prvi kontakt u Amazonu: brazilska plemena govore o svojim iskustvima prvog kontakta sa belcima i opasnostima koje su potom usledile.
Stranac u šumi
KontraTV / Aktivizam
Španska revolucija
Španija je 15. maja pokrenula evropsku revoluciju. To što vlada potpuno medijsko pomračenje ne znači da španija ne sija nadom za bolje sutra! Širite zarazu!
Španska revolucija (Muse)
KontraTV / Aktuelno
Thom Hartmann: Druga nuklearka u Japanu... još opasnija od Fukušime?
Kevin Kamps iz Beyond Nuclear, poznat kao ekspert za pitanja nuklearnog otpada, govori o drugoj havarisanoj nuklearki u Japanu kojoj preti topljenje jezgra reaktora, kao i o konstantnim emisijama radioaktivnih čestica iz nuklearnih elektrana u SAD.

Oko 300 milja jugozapadno od Fukušime nalazi se nuklearni reaktor Mondžu - prototip brzog (fast-breeder) reaktora koji je do vrha napunjenn plutonijumom, najsmrtonosnijim elementom na planeti Zemlji. Prošle godine, nekakav uređaj koji je težak tri tone, pao je na Mondžu reaktor i blokira pristup gorivnim šipkama u jezgru reaktora. Uprkos nekoliko pokušaja, stvari još uvek nisu pod kontrolom. Naredne nedelje ponovo će pokušati da uklone iz reaktora taj objekat težak tri tone, ali kritičari upozoravaju da je ta procedura izuzetno opasna i mogla bi da izazove eksploziju gorivnih šipki. Jedan zloslutni znak koliko je opasna situacija je to što je glavni menadžer elektrane nedavno izvršio samoubistvo. Oštećena NE Mondžu je nuklearna bomba koja svakog časa može da eksplodira što bi zbrisalo grad Kjoto koji se nalazi na svega 60 milja daleko od fabrike, sa populacijom od milion ljudi. A najveći grad u Japanu, Tokio, nalazi se na mestu koje je niz vetar u odnosu na havarisanu NE Mondžu.
Pa, šta sve to znači i šta ima novo u vezi sa ugroženim NE u Sjedinjenim Državama, u Nebraski?
Thom Hartmann: Druga nuklearka u Japanu... još opasnija od Fukušime?
KontraTV / Aktuelno
Thom Hartmann: Nuklearna energija - Umalo da ostanemo bez Nebraske
Nakon nuklearne katastrofe u Fukušimi, mnogi ljudi su se pitali koji šta je kog đavola trebalo Japancima da prave nuklearnu elektranu na obali koja je pod stalnim udarima zemljotresa i cunamija. To je kao da su hteli da im se ovo desi - ko bi mogao da bude tako glup? Svakako, u Sjedinjenim Državama se smatra da su Amerikanci mnogo pažljiviji i da više vode računa o tome gde će sagraditi svoje nuklearne elektrane. E pa... nije tako.
NE Fort Calhoun koja se nalazi nadomak Omahe, Nebraska, potpuno je opkoljena vodom. Ali izgleda da to tako ide kada napravite NE posred plavne doline koja se prostire pored Misurija. Voda se zaustavla na nivou koji je pola metra IZNAD ravni na kojoj se nalazi elektrana - i jedina stvar koja sprečava da voda poplavi NE Fort Calhoun, baš kao što je to bio slučaj u Fukušimi, je gumeni zid visine dva metra koji je podignut oko elektrane. Ali nije to jedina ugrožena nuklearka. Nizvodno niz Misuri, na jugoistoku Nebraske, nalazi se NE Cooper koju takođe ugrožava poplava.
Thom Hartmann: Nuklearna energija - Umalo da ostanemo bez Nebraske
KontraTV / Aktivizam
People's Revolution at the Dam square
Prvomajske demonstracije širom Evrope i pokret 15 maja (M15) u Španiji su nagovestile novi trend. Ljudi počinju da reaguju, da izlaze na ulice i zauzimaju trgove širom Evrope. Španski pokret "Democracia Real" koji je nastao 15. maja izazvao je nastanak pokreta "Alithini Dimokratia" u Grčkoj deset dana kasnije. Kada se i u Holandiji pojavio sličan pokret, "Echte Democracie", od početka je koncipiran kao deo opštijeg jačanja evropske "Prave demoktarije". Ljudi su na ulicama, reaguju, diskutuju o situciji i odlučuju o svojoj budućnosti na pravi demokratski način. Oni istupaju protiv situacije u kojoj će "drugi oglučivati o njihovoj budućnosti bez njih".

Mi vas očekujemo!
Prava demokratija - otvorena skupština Groningena
http://realdemocracygroningen.wordpress.com
Echte Democracie - narodna revolucija u Holandiji
KontraTV / Aktuelno
Okeani pred izumiranjem
Novi izveštaj pomorskih naučnika kaže da postoji ozbiljna pretnja opstanku tri četvrtine svetskih koralnih grebena. To će imati ogromne posledice po raznovsnost morskog života u okeanima, a može čak biti i okidač novog ciklusa masovnog izumranja.
Okeanima preti izumiranje
 


[ Traži ]