Docs Index - Biblioteka - Ćankabila, Đuzepe
  Print current page  Print all  Show map

Ćankabila, Đuzepe

Giuseppe Ciancabilla (rođen 1872. godine u Rimu, umro 15. septembra 1904. ) se kao osamnaestogodišnjak zaputio u Grčku sa ciljem da se priključi borbi protiv turskih ugnjetača. Radio je i kao dopisnik italijanskih socijalističkih novina "Avanti!", ali umjesto da se priključi italijanskim dobrovoljcima, borio se sa grupom kiparskih liberterskih boraca koji su podsticali narodni ustanak kroz gerilsko - partizansko - ratovanje.

U oktobru 1897. godine susreo se sa Malatestom (zbog intervjua za "Avanti!"), poslije čega je napustio Italijansku socijalističku partiju (PSI) i počeo da se smatra anarhistom. Takav izbor je natjerao Ciacabilla da napusti Italiju. Poslije kraćeg zadržavanja u Švajcarskoj i Briselu, preselio se u Francusku gdje je sarađivao sa Jean Grave-om (list "Les Temps Nouveaux").

Ciancabilla je protjeran iz Francuske 1898. godine - kada su mu italijanske vlasti prikačile etiketu "opasnog anarhiste" - poslije čega se vraća u Švajcarsku gdje pokušava da okupi italijanske revolucionare - izbjeglice. Iz Švajcarske je protjeran zbog članka "A Strike of the file" objavljenog u novinama, koje je sam pokrenuo, "L'Agitatore". Poslije kraćeg zadržavanja u Engleskoj, seli se u SAD gdje je bio jedan od urednika anarhističkog lista "La Questione Sociale". Medutim, vrlo brzo dolazi do sukoba sa uredništvom koje je podržavalo Malatestine organizacione ideje i metode, tako da Ciancabilla pokrece žurnal "L'Aurora" koji pored širenja anarhističkih ideja i propagande objavljuje prevode Graveovih i Kropotkinovih radova. Njegov prevod Kropotkinovog rada "The Conquest of Bread" distribuiran je čak i u Italiji.

Poslednji dio života Ciancabilla provodi na liniji izmedu Čikaga i San Franciska, gdje je izdavao žurnal "Protesta Umana".

Ciancabilla se veoma jasno izjašnjavao kao anarho-komunista, ali je jednako jasna bila i njegova kritika formalnih organizacija, kao i podrška onima koji su preduzeli individualne akcije protiv gospodara ovog svijeta kao što su Michele Angiolillo, Gaetano Bresci i Leon Czolgosz.

 
Docs Index - Biblioteka - Ćankabila, Đuzepe